Roze zaterdag 23 juni 2018

Aangemaakt op: do 21 juni • Laatste update op: do 21 juni • Bekeken: 481 keer.

Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est Pastorale brief op zaterdag 23 juni 2018, op de vooravond van het Feest van Johannes de Doper

Beste parochianen, 

 

Vandaag, zaterdag 23 juni, is het Roze Zaterdag.

Deze dag is geopend met een geloofsviering van de Raad van Kerken in de Sint Jan van Gouda met als thema Gods liefde schept ruimte.

Samen met ds. Bos, ds. van Dorsten, ds. Magnee, en ds. van Veen mocht ik mee voorgaan in deze viering.

 

Roze Zaterdag is een dag om nog eens opnieuw uit te spreken dat God ieder mensenkind heeft gewild. Een mens mag alleen daarom al niet om zijn geaardheid veroordeeld worden. Zeker niet in de kerk. Met de viering in de Sint Jan van deze dag willen we dit onderstrepen.

 

De keuzes die mensen in hun leven maken is in de ethiek  van de kerk en in onze samenleving voortdurend onderwerp van gesprek.

Op deze dag is het van belang om te bedenken dat ook Paus Franciscus eerst en vooral de nadruk legt op het verkondigen van de vreugde van het evangelie en op een Kerk met open deuren voor iedereen. Die vreugde kan in harten van mensen doordringen als we elkaar niet tegemoet treden met oordelen, maar eerst en vooral het gesprek zoeken: “luisteren, samen optrekken en incorporeren” zoals de heilige Vader dat noemt.

Ook wij willen in onze Sint Jan de Doper parochie een kerk en een parochie zijn waar iedereen welkom is om samen te bidden en te vieren en waar ruimte is voor dat gesprek met wederzijds respect als basis.

 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

Waar mensen in liefde leven, daar komt God aan het licht. 

 

Met vriendelijke groet

 

namens het Pastoraal Team,

 

Pastoor Dick van Klaveren

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.