Ankerzondag

Ankerzondag

Kom en ervaar en vier samen.

Ankerzondag

Tijd voor geloof
en ontmoeting

Gezinsochtend

Wat is de Ankerzondag?

Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten is er elke maand in onze parochie de Ankerzondag. Ieder met zijn/haar leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de eucharistie vieren.

Meer informatie

Jos uit Gouda

“Begin oktober was ik bij het programma van de gezinsdag in de Josephkerk. Priesterstudent Sander Verschuur gaf een inleiding over het thema ‘Zegen’. Hij deelde een herinnering uit zijn jeugd: bij hem thuis werd voor het slapen gaan een liedje gezongen en een kruisje gegeven.

Voor mij een herkenbaar beeld, mijn moeder zong ook altijd een liedje voor mij en maakte een kruisje op mijn voorhoofd voor het slapen gaan. Op datzelfde moment kwam het besef dat door de drukte op mijn werk ik vaak wat vermoeid thuiskom. Steevast bracht mijn vrouw de kinderen naar bed.

Sinds een maand breng ik (als dat mogelijk is) de kinderen naar bed en lees ik ze voor uit een kinderboek. Ik ben erg blij en dankbaar voor die ‘eyeopener’ op de gezinsdag!”

Kom en ervaar en vier samen

“Mooie bijeenkomsten vol ontmoeting, een uitdagende catechese en eucharistie.”

Crèche

Tijdens de gezinsochtenden is er voor onze jongste parochianen tot vier jaar altijd de mogelijkheid om hen toe te vertrouwen aan de leidsters van de crèche. Dit kan zowel tijdens de catechese als tijdens de eucharistieviering. Op een speelse manier maken we hen op jonge leeftijd al vertrouwd met de Blijde Boodschap van onze Heer. Tijdens de uitreiking van de eucharistie nemen wij de kinderen mee naar de kerk voor de zegen. Mocht u uw kind liever zelf meenemen voor de zegen tijdens het uitreiken van de communie dan kunt u dit bij het brengen van uw kind(eren) uiteraard met de leidsters afspreken.

Kinderprogramma

Het kinderprogramma van de catechese is ingedeeld in twee leeftijdscategorieën: 4-7 jaar en 8-11 jaar. Voor deze groepen wordt gebruik gemaakt van de doorlopende catechesemethode ‘Het Licht op ons Pad’. De kinderen maken kennis met de Bijbel maar raken ook vertrouwd met gebeden, heiligen en de christelijke feesten die de Rooms-Katholieke Kerk rijk is. Dankzij de opbouw van deze methode is het mogelijk dat kinderen op een willekeurig moment instappen en is er geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen.

Tienerprogramma

Voor tieners tussen de 12 en 16 jaar is er een speciaal tienerprogramma, genaamd ‘Rock Solid RK’. Met een leuke mix van spellen en verdiepende onderdelen ontdekken de tieners van elkaar hoe zij over het actuele thema’s denken. Via de Bijbel ontdekken zij wat God over het thema te zeggen heeft en hoe Hij ons wil helpen om met deze thema’s om te gaan. Deze methode brengt thema’s aan bod waar tieners en jongeren mee bezig zijn. Denk aan mode, liefde, gamen, maar ook vragen over het geloof zoals  ‘Hoe werkt bidden?’ Doordat elke bijeenkomst een ander thema wordt behandeld kunnen tieners op een willekeurig moment instappen en is er geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen.

Programma voor volwassenen

Ook voor volwassenen wordt er tijdens de gezinsochtend een inspirerend catechesemoment georganiseerd. Eerst wordt het thema van de dag door een spreker ingeleid, waarna in kleine groepjes het thema wordt besproken en er van gedachte wordt gewisseld. Dit gebeurt soms aan de hand van vragen, maar kan ook middels een opdracht. Aan het einde van de catechese wordt er een korte terugkoppeling gehouden. We zijn benieuwd of ook u met nieuwe inzichten en enthousiasme naar huis gaat!

Sint Jan de Doper parochie