Ankerzondag

Ankerzondag

Kom en ervaar en vier samen.

Ankerzondag

Tijd voor geloof
en ontmoeting.

Gezinsochtend

Wat is de Ankerzondag?

Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten is er elke maand in onze parochie de Ankerzondag. Ieder met zijn/haar leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de eucharistie vieren.

Meer informatie

Jeroen zegt:

Wij waren erg blij verrast met de Ankerzondag! We voelden ons heel gastvrij ontvangen en we hadden een mooie catechese over Paulus’ brief aan de Filippenzen, heel toegankelijk en fijn om naar te luisteren en

daarna uit te wisselen in kleine groepjes… Heel fijn ook dat onze jongste zoon bij de creche kon blijven tijdens de mis en toch tijdens de communie met de crèche mee naar voren mocht voor een zegen… Mooi om te

zien… Tijdens de mis werd ik ook geraakt door het levende geloof in de Kerk! Preek, muziek (jonge band! Heel mooi!) eigenlijk alles… we kwamen heel blij uit de kerk!

Kom en ervaar en vier samen

“Mooie bijeenkomsten vol ontmoeting, een uitdagende catechese en eucharistie.”

Crèche

Tijdens de Ankerzondag is er voor onze jongste parochianen tot vier jaar altijd de mogelijkheid om hen toe te vertrouwen aan de leidsters van de crèche. Dit kan zowel tijdens de catechese als tijdens de eucharistieviering. Op een speelse manier maken we hen op jonge leeftijd al vertrouwd met de Blijde Boodschap van onze Heer. Tijdens de uitreiking van de eucharistie nemen wij de kinderen mee naar de kerk voor de zegen. Mocht u uw kind liever zelf meenemen voor de zegen tijdens het uitreiken van de communie, dan kunt u dit bij het brengen van uw kind(eren) uiteraard met de leidsters afspreken.

Kinderprogramma

Het kinderprogramma van de catechese is ingedeeld in twee leeftijdscategorieën: 4-7 jaar en 8-11 jaar. Voor deze groepen wordt gebruik gemaakt van de doorlopende catechesemethode ‘Het Licht op ons Pad’. De kinderen maken kennis met de Bijbel maar raken ook vertrouwd met gebeden, heiligen en de christelijke feesten die de Rooms-Katholieke Kerk rijk is. Dankzij de opbouw van deze methode is het mogelijk dat kinderen op een willekeurig moment instappen en is er geen voorkennis nodig om deel te kunnen nemen.

Tienerprogramma

Voor tieners (12-16) is er een tienerprogramma ‘Rock Solid RK’. Met spellen en verdiepende onderdelen ontdekken tieners elkaar en de Bijbelse boodschap over actuele thema’s. Thema’s als mode, liefde, gamen en geloof (bijv. bidden) worden besproken. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, tieners kunnen op elk moment instappen zonder voorkennis.

Programma voor volwassenen

Ook voor volwassenen wordt er tijdens de Ankerzondag een inspirerend catechesemoment georganiseerd. Eerst wordt het thema van de dag door een spreker ingeleid, waarna in kleine groepjes het thema wordt besproken en er van gedachte wordt gewisseld. Dit gebeurt soms aan de hand van vragen, maar kan ook middels een opdracht. Aan het einde van de catechese wordt er een korte terugkoppeling gehouden. We zijn benieuwd of ook u met nieuwe inzichten en enthousiasme naar huis gaat!

Sint Jan de Doper parochie