Mededelingen

Avondgebed

Vanwege corona hebben we begin maart het avondgebed gestaakt.
Het lijkt ons verantwoord om weer te starten met het wekelijkse avondgebed op de maandagavond om 19.00 uur.
We houden ons wel aan de 1,5 meter afstand en het ontsmetten van de handen bij binnenkomst.
Wie wil is van harte welkom voor de start van het avondgebed op maandag 27 juli a.s.

We kunnen we het goede doel El Arbol steunen door balpen, vulpen, kleurstift enz. in te leveren.
Deze kunt u deponeren in de doos achter in de kerk.
Verdere informatie vindt U in de Voorloper.

Hoe kunt u naar de viering in Bodegraven komen?

Het aanmelden voor de viering op zaterdag of zondag is noodzakelijk, er mogen maar een beperkt aantal mensen in de kerk i.v.m. de toe te passen 1,5 meter afstand. Dit kan telefonisch 0172-612255 of via bodegraven@sintjandd.nl. U krijgt telefonisch of per e-mail een bevestiging, waarbij u tevens een nummer krijgt. Dit correspondeert met de lijst van aangemelde personen.
- aanmelden d.m.v. email moet plaatsvinden voor 10.00 uur op vrijdagmorgen.
- aanmelden telefonisch op maandag en woensdagochtend van 9-12uur
- aanmelden telefonisch op vrijdagochtend van 9-10 uur.

Wij verzoeken u i.v.m. de aanmeldprocedure 10 minuten voor aanvang van de viering aanwezig te zijn.

De Mariakapel blijft i.v.m. de beperkte ruimte tot nader order gesloten.

Aankomst bij de kerk

U blijft thuis als u ziekteverschijnselen heeft. U wordt welkom geheten bij de zijdeur bij de hoofdingang van de kerk en zal er gevraagd worden of u ziekteverschijnselen heeft. U levert uw kaart in en aan u wordt verteld dat u in de kerk het middenpad moet kiezen. Omdat er tijdens de viering niet gecollecteerd mag worden staat er een collecteschaal klaar achter in de kerk. Ook de digitale collecte blijft mogelijk. Daarna kunt u uw handen desinfecteren met de gel, alvorens u plaatsneemt.

Tijdens de viering

Tijdens de viering zijn er ook aanpassingen. Er is geen koor, maar wel muzikale begeleiding door een cantor en organist. U mag niet meezingen. Bij de vredeswens schudden we elkaar niet de hand. Er ligt geen gebedenboek achterin de kerken. Via uw secretariaat kunt u wel zoals gebruikelijk van te voren misintenties opgeven. Tijdens de eucharistievieringen is de mariakapel gesloten i.v.m. de looproute. Communie wordt pas uitgereikt vanaf 14 juni. Dat gebeurt vanachter een scherm met een pincet. Als u de communie niet wilt aanraken, kunt u het op een doekje ontvangen, neemt u daarvoor zelf bijvoorbeeld een zakdoek mee. Bij alles geldt dat we een afstand van anderhalve meter bewaren.

Verlaten van de kerk

De linkerkant van de kerkgangers verlaten de kerk door de zijdeur aan kerkhofzijde. De rechtkant gaat door het zijpad naar achteren.

Meer informatie op de homepage van deze website.
Tot zover de mededelingen