Geloofsgemeenschapsgids

De gids van geloofsgemeenschap St. Willibrordus is op te vragen bij het secretariaat, 0172-612255, of per e-mail: bodegraven@sintjandd.nl

Kerkblad de Voorloper

De Voorloper is een periodiek verschijnend blad dat als doel heeft alle katholieke inwoners van parochie Sint Jan de Doper te informeren over de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen, en over onderwerpen van belang voor de geloofsgemeenschap. De Voorloper verschijnt 6 keer per jaar.
U kunt zich aanmelden voor de digitale versie van De Voorloper in het tabje Wachter. Wilt u de papieren versie van het parochieblad voortaan ontvangen, of juist niet meer, mailt u dit dan naar redactie.bodegraven@sintjandd.nl
Kopij kunt u sturen naar redactie.bodegraven@sintjandd.nl. De sluitings- en verschijningsdata vindt u hier

Nieuwsbrief de Wachter

Via de digitale nieuwsbrief 'de Wachter' wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap, en van de gebedsintenties. In de Wachter kunnen alleen korte stukjes geplaatst worden, en er worden geen verslagen geplaatst. De Wachter verschijnt 1 keer per 3 a 4 weken.
U kunt zich aanmelden voor de Wachter in het tabje Wachter. Oude nummers kunt u ook downloaden.
Kopij voor de Wachter kunt u tot en met de zondag voor de verschijning sturen naar redactie.bodegraven@sintjandd.nl ovv. 'kopij Wachter'. De sluitings- en verschijningsdata vindt u hier.

Website

Ook voor de website kunt u kopij sturen naar redactie.bodegraven@sintjandd.nl. Wilt u erbij vermelden of u de kopij op het centrale deel of op de lokale pagina's wilt?