Mededelingen zaterdag 13 april 2024

Film over de heilige pater Damiaan – Woensdagavond 17 april, wordt in de Doortocht in Bodegraven een film van het leven van de heilige Damiaan de Veuster getoond. Hij was de hoop van de melaatsen op Molokai. De film begint om half 8. Graag even aanmelden bij het secretariaat van Bodegraven,  0172- 612255.Als dat niet […]

Palmpasenstokken maken

Een week voor Pasen vieren we Palmpasen. Vanuit de feestelijke viering brengen we palmpasenstokken bij zieken en ouderen binnen onze geloofsgemeenschap. Vind jij het ook leuk om een oudere of zieke uit onze geloofsgemeenschap te verrassen met een palmpasenstok? Meld je dan uiterlijk 20 maart a.s. aan om mee te doen!Op zaterdag 23 maart tussen […]

Acties tijdens de Vastentijd

De jaarlijkse Vastenactiecampagne 2024 staat dit keer in het teken van onze medemensen in Zimbabwe. Al onze geloofsgemeenschappen gaan met uw hulp een bijdrage leveren aan het aanleggen van vier gemeenschappelijke moestuinen. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen en daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. In de […]

Vastentijd en vastenactie

Op woensdag 14 februari, Aswoensdag, start de vastentijd. Om 9:00 uur is in onze kerk de viering van Aswoensdag en kunnen we het askruisje ontvangen. De vastentijd is voor ons een tijd van voorbereiding op Pasen. In deze tijd verdiepen we onze relatie met God door bekering en vasten en door extra aandacht voor onze […]

Abonnement Voorloper/Wachter

In De Voorloper stond een oproep van het parochiebestuur om een digitaal abonnement op De Voorloper te nemen en de papieren versie op te zeggen. Scheelt geld en papier. Hoe werkt het? U hoeft alleen maar op deze link te klikken. U vult vervolgens uw e-mailadres in en vinkt De Voorloper, en/of De Wachter of […]

Sint Jan de Doper parochie