Hooravond  Reeuwijk op 24-05-2022 

Bij deze Hooravond waren er ruim 30 mensen aanwezig. Pastor Schuurmans opende de avond met gebed. Vervolgens werd even stil gestaan bij het overlijden van 2 mensen uit onze geloofsgemeenschap: Bertha van Leeuwen de Jong en Antoon Kemp.  Na een korte inleiding werd aan de aanwezigen verteld wat er zoal in het afgelopen jaar is georganiseerd […]

Carnavalsmis 2022

Na 2 jaar afwezigheid kon het eindelijk weer, de carnavalsmis! Het thema voor de carnavalsmis was dit jaar ‘Geloof jij het?’. Een actueel thema in tijden van ‘fake news’ en complottheorieën. Op de carnavalskar was het thema duidelijk zichtbaar. Om voor eens voor altijd zekerheid te krijgen, werd een ludieke peiling uitgevoerd bij de vele […]

Buitenviering in de pastorietuin

Op zaterdag  2 juli staat er een buitenviering gepland in de pastorietuin. Het zal een eucharistieviering zijn en de aanvang is 19.00 uur. Het is 4 dagen na het Petrus en Paulus feest dus vieren we dit op deze avond. Verschillende koren zullen hun medewerking hieraan verlenen. Ook de kinderen krijgen aandacht door middel van […]

Sint Jan de Doper parochie