Afsluiting Pinksternoveen 2024

Op zaterdag 18 mei sluiten we de pinksternoveen af met een viering in de Petrus en Pauluskerk om 19.00 uur. Het Alzandokoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Ineke-Joke en Maarten gaan voor in deze oecumenische viering. Ook wordt de jeugd vanaf 12 jaar speciaal uitgenodigd. Het thema deze avond is : Heb oog voor je […]

Hooravond dinsdag 21 mei

Op dinsdag 21 mei is de jaarlijkse hooravond van onze geloofsgemeenschap. Buiten de vaste agenda punten zoals: Jaaroverzicht – financiële verslagen en de bestuurlijke stand van zaken is er op deze avond ook de gelegenheid om uw vragen te stellen over de dingen die in en buiten de kerk gebeuren. Heel vaak wordt aan de […]

Sint Jan de Doper parochie