Carnavalsmis 2022

Na 2 jaar afwezigheid kon het eindelijk weer, de carnavalsmis! Het thema voor de carnavalsmis was dit jaar ‘Geloof jij het?’. Een actueel thema in tijden van ‘fake news’ en complottheorieën. Op de carnavalskar was het thema duidelijk zichtbaar. Om voor eens voor altijd zekerheid te krijgen, werd een ludieke peiling uitgevoerd bij de vele […]

Buitenviering in de pastorietuin

Op zaterdag  2 juli staat er een buitenviering gepland in de pastorietuin. Het zal een eucharistieviering zijn en de aanvang is 19.00 uur. Het is 4 dagen na het Petrus en Paulus feest dus vieren we dit op deze avond. Verschillende koren zullen hun medewerking hieraan verlenen. Ook de kinderen krijgen aandacht door middel van […]

Sint Jan de Doper parochie