Lezingen in het Pools, DLA POLSKICH PARAFIAN

14 lipca – 14 juli PIERWSZE CZYTANIE Am 7, 12-15 Czytanie z Księgi proroka Amosa Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą». I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie […]

Viering Filipijnse gemeenschap

Elke 4e zondag van de maand is er om 14.00 uur in de Josephkerk een Eucharistieviering voor de Filipijnse gemeenschap. in 2024: 28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, .. juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september, 27 oktober, 24 november, 22 december Deze kunt u ook via de livestream volgen: Gouda […]

Sint Jan de Doper parochie