Advent een tijd van bezinning

Advent Advent, Jezus Gods Zoon zal komen. Een goede tijd van bezinning en inkeer. Vol verwachting uitzien naar de Heer, die al onze schuld heeft weggenomen. Advent, licht in de duisternis, de blijde komst van de Heiland. Redder van de wereld, Gods afgezant, Advent, toeleven naar Kerstmis. Advent, tijd van geloven en hopen, Gods beloften […]

Het Wereldjongerendagen-Kruis op tour

In oktober en november gaat het Wereldjongerendagen(WJD)-Kruis op tour, en geloof het of niet Gouda staat op de route! Ben jij er ook bij? Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen in 1983 gaf Paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. […]

afsluitende Banneux dag vervalt

**  Afsluitende Banneux dag, op zaterdag 12 november 2022.   Helaas moet wij u tot onze spijt mededelen dan de jaarlijkse Banneuxdag,  welke gehouden zou worden op  zaterdag 12 november  2022 in Pijnacker geen doorgang zal hebben. Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, Namens het Banneuxcomite

Uitvaartfolder

Het pastoraal team heeft een uitvaartfolder gemaakt. Daarin staat uitgelegd waar het in de kerkelijke uitvaart om gaat en wat er allemaal mogelijk is. Het kan een hulpmiddel zijn om met elkaar te kijken naar wat een passend afscheid zou kunnen zijn. Een goed gesprek daarover voordat het heel actueel wordt, kan heel wat helpen […]

Sint Jan de Doper parochie