Catechumenaat in onze parochie

Catechumenaat in onze parochie


Volwassenen die vragen om de doop en het vormsel
In een tijd waarin het eerder opvalt dat er steeds minder mensen zich kerkbetrokken voelen en dat het vooral de ouderen onder ons zijn die je op zondag in de kerk vindt, is het des te opmerkelijker dat (jong) volwassenen tegen de stroom in katholiek willen worden, bij onze kerk willen horen dus. Ergens op hun levensweg zijn ze geraakt, gegroeid in geloof, al een beetje thuisgeraakt of zoekend naar zin en betekenis in hun leven. Een bewuste zoektocht, een bewuste keuze om die weg niet alleen af te leggen, maar te verbinden met mensen die deze weg al generaties gaan.

Wij willen hen begeleiden op deze weg, een stuk met hen oplopen, hen wegwijs maken, hen vertrouwd maken met ons, onze gebruiken, onze rituelen. We trekken met hen op om de brug te slaan tussen wat de Kerk ons leert en ons leven. We willen met heen mee gaan om hun relatie met de Heer te verdiepen. Geloofsbegeleiding noemen wij dat in onze parochie en met een katholiek woord noemen wij dat ook ‘catechumenaat’.

Wat gebeurt er in dat catechumenaat?
Er kloppen mensen aan die op hun levensweg de wens tegenkomen om katholiek te worden. Ook komen we mensen tegen die als kind gedoopt zijn, maar nu op volwassen leeftijd de band met de kerk willen bevestigen door het sacrament van het vormsel. Soms is een eerste stap het volgen van de Alpha-cursus (meer daarover leest u hier op onze website). Soms zijn mensen er ook echt aan toe om de stap te zetten. Deze mensen worden door de begeleiders van het catechumenaat in het najaar uitgenodigd voor een serie van acht bijeenkomsten.
In deze bijeenkomsten praten wij met elkaar over onze levensweg, wat het ons gebracht heeft, wat en wie daarin belangrijk was, waren, hoe God ons gevonden heeft en een steeds grotere plek in ons leven heeft ingenomen. We verkennen ook hoe we verder in kunnen groeien in het leven van onze kerk. We verdiepen ons in de Bijbel als belangrijke Bron van ons geloof en ontdekken hoe ook de verhalen in de Bijbel ons eigen levensverhaal kunnen raken. We ontdekken wat een kerkgebouw ons kan vertellen; verdiepen ons in de liturgie; we verdiepen ons in de geloofsbelijdenis, het Onze Vader, het bidden zelf; ook de sacramenten en de symbolen die daarbij gebruikt worden hebben hun plaats in het catechumenaat. Verder brengen de geloofsleerlingen, of catechumenen, ook hun eigen vragen in. Ieder jaar is weer nieuw voor de begeleiders, omdat we ieder jaar met nieuwe mensen deze weg gaan. Dat maakt het juist zo boeiend.

Peter en meter
Voor iedere geloofsleerling zoeken we een peter en meter vanuit hun eigen geloofsgemeenschap: iemand die aanspreekpunt, klankbord is en die hen in kan leiden, de weg kan wijzen in de katholieke kerk die voor ons zo vertrouwd is en voor een buitenstaander vol met raadsels zit.

Gastvrijheid van de parochie
Het is altijd even wennen als je nieuw bent. Daarom willen wij op alle parochianen een beroep doen om de geloofsleerlingen vooral gastvrij te ontvangen. Help hen op een gastvrije manier hen thuis te voelen in onze gemeenschap. U weet van uzelf wel hoe dat het beste bij u past.

Worstelt u met de vraag of u ook katholiek wilt worden?
Uit de vele verhalen, die de afgelopen jaren met ons gedeeld zijn, horen we hoe verschillend de vraag om katholiek te worden, of om als katholiek alsnog gevormd te worden zich bij mensen aandient. Voor de een intens verlangen, voor de ander een vragend zoeken en nog niet weten. Wilt u meer informatie, een vrijblijvend gesprek of wilt u zich aanmelden voor het traject van geloofsbegeleiding dat ieder najaar begint, dan kunt u via het Centraal Parochie Secretariaat met ons, het pastoraal team, contact opnemen.

Start traject catechumenaat
Binnenkort starten de acht bijeenkomsten voor de geloofsleerlingen weer. Het zijn zes donderdagavonden en twee op de woensdagavond.

  • Donderdag 16 februari is de eerste avond met  o.a. inleiding en kennismaking.
  • Op de donderdagen 23 februari en 2 maart gaat het over de Bijbel.
  • Woensdag 8 maart en donderdag 16 maart wordt de geloofsbelijdenis behandeld.
  • Donderdagen 23 maart en 30 maart wordt gesproken over de sacramenten en de liturgie.
  • Woensdag 26 april is de afsluitende avond met o.a. de uitleg van de symboliek van het kerkgebouw.

Pastoraal team
Parochie Sint Jan de Doper
parochie@sintjandd.nl
0182-513056Sint Jan de Doper parochie