Dankbaar

Dankbaar


“We zijn geïnteresseerd in het leven van de parochianen,”

Zegt pastoor Dick van Klaveren, “in wat hen zoal bezighoudt, wat actueel is in hun leven. Dat kan van alles zijn. We willen als pastoor, diaken en pastoraal werkers graag contact maken en mensen verbinden. Vanuit die contacten worden wij ook weer gevoed. Zo kunnen we plannen maken in de parochie die aansluiten bij wat parochianen bezighoudt.”

Sindsdien gaan we anders met elkaar om.

“Er verandert iets na zo’n gesprek”, legt diaken Paul Schuurmans uit. Hij heeft vele huisbezoeken afgelegd en benadrukt dat het bij pastor-op-bezoek niet zozeer gaat om gesprekken over pastorale problemen, maar veel meer om een kennismaking. “Nader kennismaken met parochianen is heel prettig. Het is fijn om met iemand thuis te spreken in zijn of haar eigen omgeving. Als ik een parochiaan na zo’n bezoek weer tref in de kerk, merk ik dat je elkaar beter kent. Dat is heel fijn voor beide kanten.”

Pastoor van Klaveren knikt bevestigend. Een pastor-op-bezoek moment dat hem erg voor de geest staat was een bezoek aan een dame die zich al jaren inzette op het secretariaat: “Ik kwam bij haar thuis en ze vertelde honderduit over haar kinderen die ze met haar man samen had geadopteerd uit Brazilië. Over de verschillen tussen hen, en haar bijzondere interesse als ik in mijn preek iets over Brazilië vertel. Sindsdien gaan we anders met elkaar om. Die ontmoeting was heel positief voor ons allebei.”Sint Jan de Doper parochie