Parochievernieuwing

Parochievernieuwing
17 juni 2022:

Interview met pastoor Van Klaveren


29 maart 2022:

Conferentie Missionaire Parochie: we waren er bij!

Door corona uitgesteld maar dan nu toch: de conferentie over de Missionaire Parochie. Tussen de ruim duizend deelnemers ook parochianen uit onze Sint Jan de Doperparochie en pastoor van Klaveren kwamen 24 en 25 maart bijeen in Breda.

Nederlanders en Vlamingen, bisschoppen en priesters en diakens en pastoraal werkers en heel veel parochianen.
Om elkaar te ontmoeten.
Om te luisteren naar father Mallon over zijn positieve ervaringen met missionair werken.
Om seminars te volgen over praktische zaken (Missionair begroten), delen van ervaringen (‘onze’ Ankerzondag) tot en met kennismaken met de heilige Geest (De heilige Geest (dieper) ervaren).
Op zoek naar inspiratie, om ook in de eigen parochies te werken aan de toekomst.
En om te bidden, veel te bidden om kracht van de Heilige Geest.

Kijkt u op https://missionaireparochie.nl/, voor foto’s, het programma, en alle lezingen en seminars die zijn terug te kijken.

Conferentie: Als God renoveert

Inmiddels Is de term al een aantal keren gevallen; parochievernieuwing.

Soms ook missionaire parochie genoemd. Want helaas is Nederland vandaag de dag een missieland geworden. En vanuit de organisatie van de missionaire parochie werd er onlangs een grote conferentie gegeven, waar we met zo’n 10 parochianen naar toe zijn gegaan.

In gedachten nam ik iedereen mee naar de conferentie die op 24 en 25 maart plaatsvond in Breda. Want parochievernieuwing is geen Gouds feestje, het is een wereldwijde beweging die zich als een olievlek verspreid.

Veel van deze parochievernieuwing is gebaseerd op een tweetal boeken, het Amerikaanse “Rebuilt” en uit Canada “Als God renoveert”. De schrijver van dit laatste boek, Fr. James Mallon, was in Nederland om meer te vertellen over zijn ervaringen met parochievernieuwing. Twee dagen lang kwamen zo’n 1000 rooms katholieke gelovigen om dit verhaal te horen en te beleven, want een belevenis was dit zeker.

Bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers, kloosterlingen, bijbelgroepen, parochianen en geïnteresseerden waren aanwezig om dit live mee te maken. Ieder van ons werd gegrepen door wat daar gebeurde. Wat een energie en uiteraard wilden we dit koesteren en meenemen naar onze eigen parochie. We zijn weer aan het dromen geslagen; Wat als we dit kunnen bereiken met onze geloofsgemeenschap, wat een geweldig iets zou dat zijn!

We hebben het verhaal gehoord hoe deze priester van een slinkende gemeenschap weer een bloeiende parochie wist te maken, en niet één keer maar inmiddels is hij in zijn tweede parochie aangesteld waar hij weer hetzelfde voor elkaar krijgt. Ik hoor u denken, vertel dan hoe hij dit gedaan heeft.

Dat is een heel verhaal (de conferentie duurde niet voor niets twee dagen).

Eigenlijk ging hij terug naar de basis van het christen zijn.

Hij gaf ons drie sleutels om dit te bewerkstelligen:

  • De kracht van de heilige geest

We hebben de kracht van de heilige geest nodig. De bezieling, het vuur in ons voor ons geloof en dat het gaat lukken om de kerk weer nieuw leven in te blazen.

Niet onbelangrijk hierbij is bidden. Bidden voor de toekomst van de kerk, maar ook bidden voor elkaar en voor anderen die ons gebed nodig hebben of kunnen gebruiken. Dit is voor ons katholieken niet gebruikelijk. Vaak wordt er gebeden met een onze Vader of wees gegroet, maar echt bidden om iets dat ons bezig houdt is voor de meeste van ons niet de dagelijkse gang van zaken. Maar het doet wel iets met ons. Ik heb het nu al diverse keren zien gebeuren en als je het probeert zal je versteld staan van wat er kan gebeuren. Hoe mooi is het als iemand tegen je zeg “ik zal voor je bidden”.

Wat ik zelf tijdens deze conferentie een mooie vorm van bidden vond is bidden voor de intentie van de ander, hardop zodat de ander je gebed hoort en hier kracht uit kan putten.

Foto: Ramon Mangold
  • Evangelisatie

In de bijbel staat immers al dat de leerlingen op weg gingen om het verhaal van Jezus te verkondigen. En hier begint dan onze missie. Verkondig het verhaal. Dit is gelijk al een lastig concept. Als katholieken zijn wij niet meer gewent om dit te doen. We moeten dus zoeken naar een manier die bij ons past. Fr. James Mallon heeft hiervoor gebruik gemaakt van de alpha cursus. Je weet wel dezelfde Alpha cursus die ook in onze parochie gegeven wordt. Deze cursus is bedoeld voor zowel gelovigen als niet gelovigen. Voor jezelf of voor mensen die je kent en meer willen weten/ leren over God en Jezus en hoe het zit met die drie-eenheid. We leren van elkaar en van de diverse sprekers wat het betekent om christen te zijn, niet meer en niet minder. Van daaruit kan er van alles gebeuren.

En als er uit zo’n groep van de Alpha cursus dan mensen nieuwsgierig worden en op zondag binnenstappen om een viering mee te beleven, laten we dan die welkome kerk zijn. En dan niet alleen een welkomsteam bij de deur, maar laten we ook ruimte maken voor deze mensen. Schuif een stukje op in de bank en geef iedereen een welkom gevoel. Nodig de mensen om je heen eens uit voor de koffie na afloop of maak gewoon een praatje met iemand die je nog niet kent. Want waar je je welkom voelt, daar wil je naar terug. Hier ligt een hele simpele opdracht aan ons allemaal.

  • Goed leiderschap

Parochievernieuwing valt of staat bij goed leiderschap. Als het pastorale team niet achter de vernieuwing staat, gebeurt er niets. Maar ook voor de leden van het pastorale team is het een nieuwe weg en daarom is het belangrijk dat er ook andere mensen in de kerk zijn die dit dragen. Met een groep van vernieuwers nieuwe wegen in durven slaan, met vallen en opstaan. In Nederland staat de parochievernieuwing nog in de kinderschoenen. We zullen hier onze eigen weg in moeten zoeken en dit lukt misschien niet in één keer. En soms zullen we ook de verkeerde keuzes maken en dit bij stellen. Dit betekent niet dat we niet achter onze plannen staan, maar dat we moeten kijken wat werkt en wat niet. We maken, net als Moses een tocht richting beloofde land, maar voor ons ligt de woestijn. We weten niet hoe en waar we zullen eindigen, maar we gaan wel op pad.

Kortom, genoeg inspiratie om de volgende stappen te gaan zetten. En mocht u na dit verhaal meer willen weten of heeft u ideeën over de toekomst, dan gaan we graag in gesprek.

Mailen kan naar: altaarteam.gouda@sintjandd.nl

Hierbij enkele links naar ervaringen elders over deze conferentie:

Parochies St. Barnabas uit Haastrecht en St. Bartholomeus uit Schoonhoven:

https://www.parochiedeblijdeboodschap.nl/?p=news&id=669&t=Parochievernieuwing

Verslag conferentie in het Katholiek nieuwsblad

https://www.kn.nl/verdieping/reportage/moeilijk-maar-de-moeite-waard-conferentie-zet-parochievernieuwing-op-de-kaart/

Reacties en verslag van conferentie

https://missionaireparochie.nl/nieuwsflitsen-tijdens-de-conferentie

Uitleg: wat is een missionaire parochie

https://missionaireparochie.nl/infographic


30 mei 2021:

In het Geloofsgesprek van zondag 30 mei spreekt Leo Fijen met pastoor van Klaveren. De redactie schrijft: “Dick van Klaveren heeft van de missionaire kerk zijn handelsmerk gemaakt. En als je naar buiten gericht bent, bereik je ook nieuwe mensen. Daar slaagt deze bezielende priester uit Gouda en omstreken uitstekend in. Daarom praat hij in het ‘Geloofsgesprek’ over toetreders in de kerk. En daarmee sluit hij aan bij een campagne in het bisdom Rotterdam over mensen die voor het eerst of opnieuw voor de kerk kiezen.”

Zondag 30 mei om 9.45 u – 10.00 u werd het Geloofsgesprek uitgezonden. U kunt het terugkijken via deze link https://kro-ncrv.nl/dick-van-klaveren .


Onderstaande video komt uit de viering van 18 april 2021:


Gouda, maart 2021

Beste Goudse parochiaan,
We hebben als kerkgemeenschap best een pittig jaar achter de rug. Gelukkig zijn er veel parochianen die zich daardoor niet van de wijs hebben laten brengen. Ook bij lastige zaken, zoals de sluiting van de OLV Hemelvaartkerk, zijn zij zich blijven inzetten. En hebben er vaak nog een tandje bij gezet en zo eraan bijgedragen andere wegen te banen om ons geloof te kunnen blijven beleven. Door contact te onderhouden met andere – vaak eenzame – parochianen. Door te zorgen dat alles binnen de onze Goudse locatie kon blijven doordraaien. Die hebben meegewerkt aan de samenstelling van de vier pakketten die op 2.700 Goudse adressen zijn bezorgd. En die het mogelijk hebben gemaakt dat alle Goudse parochianen die dat willen – en dat zijn er heel wat – wekelijks op afstand kunnen meevieren via de livestream.

Daarnaast is er een groep parochianen die zich het afgelopen jaar heeft gebogen over diverse vraagstukken die binnen onze geloofsgemeenschap leven. Die te maken hebben met de toekomst van de (lokale) R.K. kerk. Onder leiding van pastoor Van Klaveren hebben zij stilgestaan bij vragen als: Hoe kun je als geloofsgemeenschap de verbindende boodschap van het katholieke geloof blijven delen in een geïndividualiseerde samenleving? Intensief denken zij na hoe we ons als kerkgemeenschap vanuit onze katholieke traditie kunnen ‘herbronnen’. De centrale vraag is eigenlijk niet: Wat betekent de Kerk voor mij? , maar: Wat kan ik voor de Kerk betekenen? ( vrij naar een oudere leuze uit de VS)

In de laatste twee Voorlopers hebben we al iets van deze ontwikkelingen met u gedeeld. In dit pakket treft u een folder aan waarin we nader ingaan op deze kwestie. Daarbij is het niet zo dat er al panklare antwoorden zijn geformuleerd op onder meer deze vragen. In de folder staat een expliciete uitnodiging aan uw adres.
De Locatieraad Gouda hoopt dat deze folder en dit Paaspakket u mogen inspireren om – ondanks alle beperkingen die er al een jaar zijn – met elkaar een mooi Paasfeest te vieren. Wij nodigen u nadrukkelijk uit de folder goed te lezen en erover na te denken hoe u aangehaakt zou willen raken bij dit traject van parochievernieuwing. Laat ons dat dan vooral ook weten….

Met verwachtingsvolle groet,

De Locatieraad GoudaSint Jan de Doper parochie