Historie Moordrecht

Historie Moordrecht


De kleine offertafel
Voor het hoofdaltaar staat de kleine offertafel.
Het reliëf – voorstellende het laatste avondmaal – aan de voorzijde is afkomstig van de vroegere communiebank, die in 1890 door de parochianen aan pastoor A.J. van der Drift is geschonken bij diens 40-jarig priesterfeest.
Deze communiebank werd in het kader van de liturgievernieuwingen indertijd verwijderd.
Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (in 1962) werd besloten om de kerkvieringen meer bij de tijd te brengen. Wijzigingen waren o.a. dat de vieringen voortaan in de eigen taal gehouden konden worden (was voordien in het latijn); dat de priester tijdens de mis aan het altaar niet meer met zijn rug naar de kerkgangers stond (vandaar de opstelling met de kleine offertafel) en dat de communie (het heilig brood) in de handen van de gelovigen uitgereikt mocht worden.

Beelden in de zij-nissen
Links en rechts van de altaar-nis en boven de twee deuren die toegang geven tot de sacristie zijn twee kleinere nissen met beelden.
Links het beeld van St. Jozef en rechts Maria, de Moeder Gods met het Goddelijk kind.
Het linkerbeeld (Jozef) is nog het oorspronkelijke beeld uit 1893 en het rechtse beeld (Maria) werd in 1951, toen de kerk een schoonmaakbeurt kreeg, vervangen door een nieuw beeld. Toen bleek namelijk dat het oude beeld zodanig was aangetast door houtwormen, dat het niet meer te redden was. Het nieuwe, houten beeld is een exacte kopie van het oorspronkelijke beeld uit 1893.

Godslamp
Rechts naast het altaar hangt aan de zijwand de godslamp, die altijd brandt.
Zij herinnert aan het verhaal van Mozes in de woestijn, die uit een brandend braambos de stem hoorde die zei: Mozes je staat hier op heilige grond. Ik ben Jahweh, je God, en ik zal er altijd zijn.

Herinneringskruisjes
Aan de rechterkant van de kerk zijn boven de banken een aantal kruisjes opgehangen. Zij herinneren aan de mensen die vanuit deze kerk zijn begraven of gecremeerd.


Het orgel
Aan de achterzijde van de kerk, boven op het koor, staat het orgel.
Dit instrument, dat mede de sfeer bepaalt tijdens de vieringen en de zang van het kerkkoor en de gelovigen begeleidt, heeft een respectabele leeftijd.
Het werd, speciaal voor deze kerk, in 1863 gebouwd door een bekend orgelbouwer uit die tijd, J. Vollebregt & Zn. uit ’s-Hertogenbosch en is uitgevoerd in een neo-barokstijl.Sint Jan de Doper parochie