Kerkbijdrage

Kerkbijdrage


Jouw geldelijke bijdrage is onmisbaar voor het goede werk van deze parochie. Je kunt ons steunen met een bijdrage op het algemene rekeningnummer van de parochie of via de geloofsgemeenschappen.

Parochie Sint Jan de Doper

  • Rekeningnummer NL28RABO0157573141 t.n.v. Parochie St. Jan de Doper

Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, Boskoop

  • Rekeningnummer NL09RABO0108501183 t.n.v. Parochie St. Jan de Doper

Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Bodegraven

  • Rekeningnummer

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda

Rekeningnummer NL28INGB0002902532 t.n.v. Parochie St. Jan de Doper

Geloofsgemeenschap St. Johannes Onthoofding, Moordrecht

Rekeningnummer NL90RABO0343000911 t.n.v. Parochie St. Jan de Doper

Geloofsgemeenschap St. Victor, Waddinxveen

Rekeningnummer: NL71RABO0366805150 t.n.v. Parochie St. Jan de DoperSint Jan de Doper parochie