Misintenties

Misintenties


Veelal beleven we aan deze vormen van gebed in de vieringen vooral dat we denken aan onze overledenen of aan mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. En dat is natuurlijk ook zo! Zeker als het gaat om onze doden doet het veel als hun namen worden genoemd in de verzamelde gemeenschap waar ze waren gekend en worden herkend. Dat is enorm waardevol.

Met een misintentie speelt echter nóg iets een grote rol: de genade van de Eucharistie. Die genade ontvangen we als we ter communie gaan. Die genade valt ook ten deel aan de mensen of omstandigheden waarvoor de intentie is gevraagd. En ook dát is een groot goed.

Die intentie is onlosmakelijk verbonden met de offerande: we schenken aan de kerk, en brengen daarbij onze zorgen en vragen aan. De Eucharistie en de misintentie horen daarom echt bij elkaar.

Wilt u een misintentie aanvragen, dan kan dat via het secretariaat van de geloofsgemeenschappen.Sint Jan de Doper parochie