O.L.V.-Hemelvaartkerk

O.L.V.-Hemelvaartkerk


De andere kant

De dood is niets
Ik ben maar aan de andere kant
ik ben mijzelf
Jij bent jijzelf
Wat we waren voor mekaar
zijn we nog altijd
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt
spreek tegen mij, zoals weleer
op dezelfde toon
niet plechtig, niet triest
Lach om wat ons samen heeft doen lachen
Bid, glimlach
denk aan mij
bid met mij
Spreek mijn naam uit thuis
zoals je altijd gedaan hebt
zonder hem te benadrukken
zonder zweem van droefheid
Het leven is wat altijd geweest is
de draad is niet gebroken
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet
Neen, jij bent niet ver
Juist aan de andere kant van de weg
Zie je, alles is goed
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid terugvinden
zuiverder dan ooit
Dus droog je tranen
en ween niet als je van me houdt

En toen vierden we op 31 januari 2021 voor de laatste keer de Eucharistie in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Het was een indrukwekkend mooie viering met ingetogen muziek en de bisschop, die de vergelijking maakte tussen de 40 jaar dat de kerk een baken is geweest in ons gelovig leven en de 40 woestijnjaren.

In processie verlieten vervolgens Maria, het Evangelieboek, de altaarsteen en de Heilige Communie de kerk om naar “de andere kant” te gaan. Ineens denk ik terug aan de tekst van Augustinus, die mij onlangs gevraagd werd tijdens een viering voor te lezen. Een mooie tekst, die wat mij betreft vertrouwen geeft en troost biedt. Bovenal geeft die tekst ruimte om verbonden te blijven, zoals de bisschop ook in zijn preek aangaf: ”Dit kerkgebouw wordt dan wel gesloten, maar wij blijven met elkaar verbonden”. En die verbinding werd heel treffend tastbaar, toen Maria, het Evangelieboek en de altaarsteen op 7 februari de Heilige Josephkerk werden binnengedragen en heel hartelijk werden ontvangen. Die verbinding was ook herkenbaar doordat de lector van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, nu in de Heilige Josephkerk lector was. En de Heilige Communie uit de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk werd tijdens de dienst van de tafel uit het tabernakel naar het altaar gebracht.


Geschiedenis

Moderne, sobere kerk met losstaande toren waarin 2 klokken, beide in 1981 door Eijsbouts te Asten vervaardigd. In interieur enkele objecten uit de neogotische voorganger, de O.L. Vrouw ten Hemelopneming aan de Kleiweg. Eerste steen najaar 1980, in gebruik genomen 1982.

  • 2021 – De OLV Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan sluit na 40 jaar definitief haar deuren. Op zondag 31 januari 2021 is de laatste eredienst gehouden. Vanaf dat moment is de gehele Goudse Rooms Katholieke gemeenschap verenigd in de parochiekerk H. Joseph aan het Aalberseplein.


Sint Jan de Doper parochie