Onze gemeenschap

Onze gemeenschap


‘In 1659 werd de parochie door de pastoor Reinier Visscher als het ware weer opnieuw opgericht en kerkte men, vanaf 1661, in een loods aan de rand van het dorp. Veel later, in 1777, werd op deze plek een kerk gebouwd, die niet op een kerk of een ander publiek gebouw mocht lijken. En in 1860 maakte deze plaats voor het kerkgebouw dat nu nog steeds de (parochie)kerk van de geloofsgemeenschap is.
De R.K. Kerk heet St.  Johannes Onthoofding. De kerk ligt min of meer verscholen achter een woonhuis. In die dagen mochten katholieke kerken niet erg opvallen. De kerk is een zogenaamde Waterstaatskerk, omdat de architect een ingenieur van Rijkswaterstaat was. De kerk is een zaalkerk met houten klokkentorentje. Blijkens de stichtingssteen in 1860 gebouwd. Inwendig een geleding van de wanden door dubbele, gecanneleerde pilasters, die een kroonlijst dragen, waarboven een koofgewelf. Tot de inventaris behoren: een Lodewijk XVI-preekstoel, eind 18e-eeuws en een orgelkas met koorbalustrade uit de bouwtijd. Een klavierorgel, in 1864 gemaakt door J.J. Vollebregt.

Pastorie

De pastorie is een deftig herenhuis met verdieping en hoog schilddak met dakkapellen en schoorstenen, laatste kwart 19e eeuw. Voordeur met panelen en rijk gesneden kalf in Lodewijk XV trant. Bovenlicht in Lodewijk XVI-vormen. Vensters met zes- en achtruitsschuiframen.

Begraafplaats

De Rooms-Katholieke Begraafplaats ligt achter de katholieke kerk. De begraafplaats ligt op een verhoging en heeft een centraal pad dat eindigt bij een bakstenen zuil met daaraan een kruis en de beeltenis van het gezicht van Christus.Sint Jan de Doper parochie