Kerkbalans

Kerkbalans


Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen wij onze leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Mocht u een bijdrage willen leveren verwijzen wij u graag door naar de pagina periodieke schenking.Sint Jan de Doper parochie