Periodieke schenking

Periodieke schenking


Graag zien wij dat u ons steunt voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag. Uw bijdrage mede in het kader van Aktie Kerkbalans, biedt ons dan zekerheid voor meerdere jaren. Dit kan voor u meteen belastingvoordeel opleveren, zonder dat dit u meer geld kost.

Schenking met belastingvoordeel.

Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Hiervoor geldt geen drempelbedrag. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst. Vul daarvoor bijgaand formulier in en geef dit af bij uw locatiesecretariaat. Zij registreren dit dan en daarna ontvangt u het retour met het toegekende transactienummer.

Aanvraag.

U kunt zelf aangeven hoe en hoe gespreid over het jaar u de gift wil overmaken dan wel wil laten afschrijven. Bij een machtiging tot afschrijving kunt u dit zelf aan uw bank kenbaar maken.Sint Jan de Doper parochie