Petrus en Paulus, hip and happening.

Petrus en Paulus, hip and happening.


Petrus en Paulus, u kent ze wel. Volgelingen van Jezus met beide een belangrijke rol in het ontstaan en de ontwikkeling van Gods gemeente. Niet voor niets de 2 peilers van onze kerk. Onze patroonheiligen, wie waren ze eigenlijk?

Paulus is geen leerling van Jezus tijdens Zijn openbare leven, sterven en opstanding. Paulus is juist fanatiek tegen de leer van de volgelingen van Jezus. Hij vervolgt hen en ziet het als zijn missie om zoveel mogelijk Christenen uit de weg te ruimen. Op reis naar Damascus wordt hij overvallen door een verblindende lichtflits die hem het zicht ontneemt. Jezus verschijnt aan hen en Paulus bekeerd zich. Zo radicaal als hij tegen was is hij nu voor Christus. Hij trekt eropuit om aan inwoners van landen in de omtrek deze boodschap te gaan brengen. Ook schrijft hij veel gloedvolle brieven aan de jonge gemeenten van Christus. De Bijbel staat er vol mee en is ook nu nog een inspiratiebron voor velen. Een Patroonheilige om trots op te zijn.

Petrus leidt een eenvoudig leven als visser. Hij ziet zichzelf als zondaar en een ruwe bolster. Niet de persoon die Jezus zou moeten zoeken. Toch roept Jezus hem. Petrus wordt een belangrijke leerling en vriend van Jezus. Hij leert met vallen en opstaan wat het inhoud om Hem te volgen. Ook na Jezus’ opstanding blijft Petrus een belangrijk figuur. Toch is dit maar de helft van het verhaal. Want Petrus is niet alleen degene die vooroploopt als het goed gaat. Hij is ook degene die tot drie keer toe ontkent dat hij bij Jezus hoort. Met al deze bagage op zak wordt Petrus de rots waarop Christus kerk wordt gebouwd., Als 1e Paus ontvangt hij de sleutels van het koninkrijk van de hemel. Een Patroonheilige van formaat. Sint Jan de Doper parochie