Rozenkransgroepen

Rozenkransgroepen


Rozenkrans bidden in onze parochie: samen bidden, spreken tot God

Wie zijn wij?
Ongeveer 20 jaar geleden vond Therese Dusalé in Waddinxveen een thuis voor een Rozenkrans-gebedsgroep. Inmiddels zijn er een Spaanstalige en Nederlandstalige groep. De laatste ontmoet elkaar in het St. Patricks House. In 2018 is met goedkeuring van pastoor Van Klaveren in Boskoop nog een gebedsgroep gestart.
De groepen zijn onderdeel van de Internationale Gebedsbeweging der Dominicanen. Deze Gebedsbeweging is in 1955 in het leven geroepen door pater Joseph Eqyem o.p. en telt nu duizenden leden wereldwijd. Maandelijks wordt er een Evangeliebrief uitgegeven, naar tientallen talen vertaald en aan de gebedsgroepen toegezonden.

Waarom bidden wij tot Maria?
Onder de vele devoties en gebeden, die de katholieke kerk rijk is, verdient de Mariadevotie met het rozenkransgebed de voornaamste plaats. Want, voordat Hij stierf zei Jezus tegen de leerling ‘van wie Hij hield’: “Daar is je moeder.” (Joh. 19, 27) Met deze woorden schonk Jezus zijn Moeder aan ons allen als Hemelse Moeder en werden wij haar kinderen. Deze woorden gelden nog steeds voor iedereen, juist vandaag de dag.

En Zij, onze Hemelse Moeder, wil niets liever dan alle mensenkinderen tot haar goddelijke Zoon leiden. Haar Onbevlekt Hart leert ons waardige volgelingen van Christus te worden. Zij is de poort en het zekere pad naar haar goddelijke Zoon en tot de Hemelse Vader.
De rozenkrans is het gebed bij uitstek om ons tot Maria te wenden. Door deze te bidden is Zij het die ons helpt om het mysterie van Jezus’ leven te naderen, ons open te stellen voor de Heilige Geest en vooral, ons aan de wil van de Hemelse Vader over te geven. Maria is het verheven voorbeeld van puurheid, overgave, nederigheid en dienstbaarheid.
De Heilige Maximilian Kolbe schreef: “Hoe meer ik Maria toe behoor, hoe meer ik Jezus toe behoor.”

Daarom mogen wij ons met al onze zorgen en noden tot haar wenden, voor onze gezinnen en onze naasten bidden en haar voorspraak vragen bij haar goddelijke Zoon. Hij zal haar niets weigeren, onze gebeden verhoren en ons Zijn genadegaven schenken.

Wanneer komen we bij elkaar?
Maandelijks zijn er gebedsbijeenkomsten. De groep in Boskoop ontmoet elkaar in de H. Joannes de Doper kerk in Boskoop, telkens op de tweede dinsdag van de maand. De Nederlandstalige groep in Waddinxveen komt bijeen in het St. Patricks House.

Wat doen we in onze gebedsgroep?
We bidden eerst de rozenkrans en lezen vervolgens de Evangeliebrief van de betreffende maand. De brief bestaat uit meedere onderdelen: openingsgebed, Evangelielezing met overdenking, afsluitend gebed met voorbeden. Er is ruimte voor uitwisseling met elkaar; praten over wat ons aanspreekt in de bijbellezing, raakvlakken met ons eigen leven.
Ter afsluiting bidden we voor de intenties van de paus, die van de parochie en onze persoonlijke intenties.

Waarom komen we zo graag samen?
Als onderdeel van de internationale gebedsketting van Maria, verbinden we ons eigen gebed aan de gebeden van alle gebedsleden wereldwijd. En dat biedt kracht, troost, houvast en hoop.

We nodigen u uit!
Want de Heer zegt: “Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn ben Ik in uw midden.” Geheel vrijblijvend kunt ook u aan deze fijne gebedsochtenden deelnemen.
Zolang we te maken hebben met het covid-19 virus komen de groepen allemaal samen in Boskoop.
We starten iedere tweede dinsdag van de maand om 9.30 uur. De H. Joannes de Doperkerk vindt u aan de A.P. van Neslaan 50, Boskoop.
Aanmelden is niet nodig.

Wilt u meer weten?
Neem voor informatie over de Boskoopse groep gerust contact op met het secretariaat van de kerk in Boskoop, 0172-212309 of boskoop@sintjandd.nl.
Voor de groepen in Waddinxveen neemt u contact op met het secretariaat van de kerk in Waddinxveen, 0182-612452 of waddinxveen@sintjandd.nl. Dan wordt u in contact gebracht met de gebedsgroep.Sint Jan de Doper parochie