Sacramentskerk

Sacramentskerk


Grote, interessante interbellumkerk met toren, in het westen van Gouda..

Als dependance van de H. Josephparochie aan de Hoge Gouwe is in 1932 de parochie van het Allerheiligst Sacrament gesticht. In 1931-1932 werd de kerk gebouwd aan de Jacob van Lennepkade 3 (ander adres is Korte Akkeren). Architect J.P. Dessing maakte het ontwerp. In 1940 werd de parochie zelfstandig.

November 2003 werd bekend dat de kerk gesloten zou worden. In juni 2004 is er de laatste dienst gehouden. Woningstichting Het Volksbelang heeft de kerk gekocht. Van 2006 tot 2008 is deze verbouwd tot een gezondheidscentrum met huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, dat zaterdag 9 februari 2008 in gebruik is genomen. Er is een kleine kapel gebleven. Maar het Pels-orgel uit 1955 was veel te groot voor zo’n kapel.

Het Pels-orgel is verwijderd en opgebouwd in de R.K. H. Josephkerk (1963, H.M. Koldewey) in Gouda.

Ingaande 1 augustus 2002 zijn de Josephparochie, de O.L Vrouw Hemelvaartparochie en de parochie van het Allerheiligst Sacrament samengevoegd tot één parochie met als nieuwe naam H. Antonius. Opvallend, want Johannes de Doper is toch de patroonheilige van Gouda. De drie kerkgebouwen zouden in gebruik blijven, zo waren de berichten en zondag 15 september 2002 werd de eerste viering van de nieuwe parochie gehouden. Maar al in november 2002 werd bekend dat het handhaven van alle drie kerkgebouwen onmogelijk zou zijn, om financiële redenen. Welke kerk uiteindelijk in gebruik zou blijven was op dat moment nog niet bekend.

In Gouda werd en wordt serieus nagedacht over het hergebruiken van gesloten gebouwen. Hieronder zijn ook kerken. Met succes is de R.K. Sacramentskerk nu in gebruik als gezondheidscentrum.

In een klein gedeelte van de voormalige kerk is een Sacramentskapel ingericht.

Het grote altaar (op enkele foto’s hieronder nog te zien) is eind 2016 – begin 2017 herplaatst in de Eendrachtskapel aan de Eendrachtsstraat in Rotterdam.Sint Jan de Doper parochie