Samenspraak

Samenspraak


Oecumenisch overleg Samenspraak

Samenspraak is het overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeente ’t Spectrum, de Remonstrantse Gemeente en de R.K.-geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen.

Met gezamenlijke activiteiten en vieringen wil Samenspraak de oecumene in Waddinxveen bevorderen. Samenspraak organiseert onder andere:

  • Jaarlijks vier sfeervolle adventsvespers in voorbereiding op Kerstmis
  • Gezamenlijke viering in de week van gebed voor de eenheid van de Christenen
  • Samenkomst om te gedenken op 4 mei
  • Jaarlijkse kerstadvertentie namens de Waddinxveense kerken in het Hart van HollandSint Jan de Doper parochie