Welkomstwoord Moordrecht

Welkomstwoord Moordrecht


Een geloofsgemeenschap is een grote organisatie, waarin veel werk moet  worden verzet om mensen van vandaag een geïnspireerde en vitale kerkgemeenschap te bieden. Tientallen vrijwilligers zijn actief binnen de liturgie, de catechese, de diaconie, voor kerkopbouw/oecumene, bestuur en alle andere zichtbare en onzichtbare taken. Zo vormen wij met elkaar een inspirerende geloofsgemeenschap waarin, zo hopen wij, ook u zich thuis voelt.

Als u nog niet bekend bent met onze geloofsgemeenschap willen wij u bij deze van harte uitnodigen om vieringen bij te wonen en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Zo kunnen wij met elkaar het geloof vieren, getuigen van de hoop die in ons leert, en gestalte geven aan onze daadwerkelijke liefde voor God en onze naasten.

Op deze site vindt u alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen aan onze activiteiten, maar ook de contactpersonen die u kunt benaderen als u zelf een actieve bijdrage wilt aanbieden. Met een frequentie van 6 maal per jaar verschijnt De Voorloper, waarin u informatie vindt over de parochie en de geloofsgemeenschappen. Tweewekelijks wordt door  de Goudse en Moordrechtse / Gouderakse geloofsgemeenschappen een  informatieblad uitgegeven met meest recente informatie. U treft de Voorloper en het informatieblad achter in de kerk of u vindt het op de website www.sintjandd.nl.

De locatieraad van de geloofsgemeenschap St. Johannes’ Onthoofding
Moordrecht- GouderakSint Jan de Doper parochie