Doop

Doop

“Ja, ik hoor er bij!”

De doop

Waarom laten mensen zichzelf of hun kinderen dopen? Hoe ziet een doopviering eruit? Wat is erfzonde? Gaan alle gedoopte mensen naar de hemel? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de doop.

Vragen over de doop

Vragen over de doop

Waarom zou ik mijn kind laten dopen?

Het doopsel in de kerk sluit aan bij de opdracht die de verrezen Heer aan zijn leerlingen gaf: “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (Mt.28,19)
De doop is een belangrijke eerste stap als je je kinderen een christelijke opvoeding wilt geven. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, kan je daarbij ondersteunen. In het doopsel wordt driemaal “ja” gezegd: een “ja” van God, een “ja” van de kerkgemeenschap en een “ja” van de dopeling (door de ouders). “Ja”, zegt God tot de mens in het doopsel, ”ja”, je bent iemand voor Mij. Je draagt een eigen naam. Je bent mijn kind. Ik wil je laten delen in mijn leven. Het “ja” van God blíjft “ja”: het doopsel geeft de dopeling een onuitwisbaar merkteken. God neemt zijn woord niet terug. Hij maakt ons voorgoed deelgenoot aan zijn leven. Voorgoed worden we aangenomen als kinderen van God.
Door je kind te laten dopen sta je er als ouder niet meer alleen voor. God draagt ook zorg en áltijd mag je bij Hem aankloppen en betrekken bij de opvoeding van je kind. Je mag weten dat God in haar/ hem aanwezig is en werkzaam is. Je kind wordt opgenomen in de gemeenschap en er opent zich een wereld waarin je kind God mag leren kennen.

Moet mijn kind niet zelf kiezen of hij/zij gedoopt wil worden?

Ouders geven hun kind alles mee wat zij zelf belangrijk vinden, waarden en normen, en zo ook het geloof. Als je je kind laat dopen geef je hem/haar de mogelijkheid om God te leren kennen en van daaruit later, zelf voor God te kiezen. Je kind zal zelf ook de gelegenheid krijgen haar/ zijn doopsel in de kerk tijdens de vieringen te beamen. Bij het Heilig Vormsel mag de jongere zelf haar/ zijn doopsel bevestigen en een eigen “ja” tegen God zeggen. Geen doopsel laten toedienen is bij voorbaat “nee” tegen God zeggen en je kind van Hem onthouden. Het doopsel hoort bij de basisprincipes van de opvoeding.

Kan een volwassene ook gedoopt worden?

Zeker. Iedereen die nog niet gedoopt is kan gedoopt worden. Voor volwassenen is er een speciaal programma om hier goed op voorbereid te worden.

Is een doopvoorbereiding verplicht?

Ja. Net zoals je niet in één ochtend piano leert spelen, leer je God ook niet in één viering kennen. Dat heeft tijd nodig. Het is een mooie tocht om te ontdekken dat Hij van je houdt en dat hij jou bedoeld en gewild heeft. Je kind gaat ontdekken wat Hij allemaal voor hem/haar in petto heeft. In de doopvoorbereiding wordt hier een begin gemaakt.

Wat doe je tijdens de voorbereiding?

Tijdens de doopvoorbereiding ga je met elkaar in gesprek over allerlei zaken die te maken hebben met je kind en met de doop.

Hoe lang van te voren moet ik me aanmelden voor een doop?

Het is goed om contact op te nemen met de parochie als je voornemens bent om je kind te laten dopen. Gebruik daarvoor het aanmeldformulier op deze website.
Na de aanmelding maak je allerlei afspraken, zoals wanneer de voorbereiding voor jullie start en wanneer de doopviering zal zijn.

Wat wordt er van mij als ouder gevraagd als ik mijn kind laat dopen?

Als je wilt dat je kind wordt opgenomen in de gemeenschap, dan moet de gemeenschap ook de gelegenheid krijgen om je kind te leren kennen. En als je wil dat de gemeenschap je helpt om je kind een christelijke opvoeding te geven, dan moet je er wel voor open staan om de mogelijkheden die de kerk biedt zo af en toe eens aan te grijpen. Zo wordt er voor kinderen en voor ouders van alles georganiseerd. Deelname aan deze activiteiten versterkt je om de christelijke waarden aan je kind aangeleerd te krijgen.


Ik heb meer vragen over de doop. Waar kan ik terecht?


Wil je meer weten over de doop? Stuur dan een mail naar dopen@sintjandd.nl .

Aanmelden dopeling

Vul het formulier in en kom in contact voor het traject.

Opgave doop
Sint Jan de Doper parochie