Aanbidding


Aanbidding
Datum07-07-2023
LocatieR.-K. begraafplaats, Gouda
Aanvang19.30 uur
Aanmelden Vrije inloop

Meer informatie over https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/maandelijkse-aanbidding-van-het-allerheiligste-sacrament/

Maandelijks wordt er aanbidding gehouden in de R.-K. kapel op de begraafplaats aan de Graaf Florisweg 126. Het Allerheiligste wordt uitgesteld in een monstrans op het altaar, we lezen in de Schrift, er is stilte en muziek, zang en gebed.

Deze mooie devotie is iedere eerste vrijdag van de maand. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom!

Sint Jan de Doper parochie