Allerzielen


Allerzielen
Datum02-11-2023
LocatieDiverse
Aanvang10.00 uur
Aanmelden Vrije inloop

Hoewel Allerzielen, net als Allerheiligen wat we gisteren hebben gevierd, in Nederland geen officiële feestdag is, draagt dit hoogfeest een diepe betekenis binnen onze katholieke traditie. Tijdens de vieringen van Allerzielen bidden we in onze gebeden speciaal voor onze dierbaren die ons zijn ontvallen en onderweg zijn naar de hemel. In het bijzonder zullen daarbij de namen worden genoemd van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

We nodigen je van harte uit om deze betekenisvolle dag samen met ons te vieren in onze parochie. Ben of ken je iemand die in het afgelopen jaar iemand is verloren, voel je vrij om hen uit te nodigen en deze dagen samen met ons te vieren.

Let op: op 2 november zijn er in alle plaatsen, soms zelfs op verschillende locaties en tijden, diverse vieringen voor Allerzielen. Zo is het altijd wel mogelijk om ergens aan te sluiten. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle vieringen op deze dag op deze pagina.

Sint Jan de Doper parochie