Bisschoppelijke Vastenactie


Bisschoppelijke Vastenactie
Datum04-04-2021
LocatieParochiebreed
Aanvang00.00 uur
Aanmelden

Vastenactie project: Lar Vincentino

De veertigdagentijd is al begonnen en dus ook de acties voor ons vasten project. Dit keer vragen wij aandacht voor een gezonde leefomgeving, gezonde voeding en een zinvoller leven voor ouderen in Brazilië.

De zorg voor ouderen in Brazilië is slecht georganiseerd. Ouderen die verzorging nodig hebben, zijn afhankelijk van hun familie, de lokale overheid of van giften. In 1978 hebben paters Passionisten het tehuis Lar Vincentino (Huis van Vincent) opgericht om ouderen en ouderen met een beperking een goede, veilige woon- en leefomgeving te bieden. In het opvanghuis is plek voor 60 ouderen. Er is veel achterstallig onderhoud in het tehuis. Met name op het gebied van verzorging levert dat gezondheidsrisico’s voor de bewoners.

Momenteel is de organisatie bezig het huis stap voor stap te verbeteren, om dat betere leven te kunnen waar maken. Dit jaar is de keuken aan de beurt. Deze is zwaar verouderd en om nu verantwoord en hygiënisch te kunnen blijven werken is vernieuwing dus hard nodig. Door de keuken aan te passen aan de eisen van deze tijd kan het tehuis met beperkte steun van de omgeving en de lokale overheid weer verder.

Aan geldelijke middelen ontbreekt het echter om alles goed en verantwoord te doen. Laten wij met elkaar deze mensen helpen en ervoor zorgen dat er een verantwoorde en hygiënische keuken geplaatst kan worden.

U kunt doneren voor de Vastenactie

  1. Via lokale collecte in de kerken.
  2. Door een gift te storten op Rek.nr.: NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. project 401612 Sint Jan de Doper.
  3. Ook kunt u bijdragen door mee te doen aan de fiets- en wandeltochten op 20 maart aanstaande.
  4. In de kerk op de woensdagavonden 19.00 uur in de Veertigdagentijd waar de vastenmeditatie gehouden wordt (3-3 in Gouda, 10-3 in Reeuwijk, 17-3 in Reeuwijk en 24-3 in Waddinxveen)
  5. Via onderstaande QR-code

QR

Sint Jan de Doper parochie