Hoogfeest H.-Jozef


Hoogfeest H.-Jozef
Datum20-03-2023
LocatieH.-Josephkerk, Gouda
Aanvang19.30 uur
Aanmelden Vrije inloop

Op 19 maart vieren we het ‘hoogfeest van de heilige Jozef’. Deze Joodse timmerman uit Galilea is de bruidegom van de Maagd Maria en de voedstervader van de Zoon van God, Jezus Christus. Jezus wilde Zoon van Jozef genoemd worden en wilde aan hem onderdanig zijn, zoals een zoon aan zijn vader. In het bijzonder vereert de Kerk hem als de beschermer, die de Heer over Zijn gezin heeft aangesteld. 

De viering van H.-Jozef in de veertigdagentijd
Als het hoogfeest van H.-Jozef tijdens de veertigdagentijd op een andere zondag dan Palmzondag valt, dan wordt het hoogfeest op de eerstvolgende beschikbare dag gevierd. Daarom bent u op 20 maart ’s avonds van harte welkom in onze parochie om dit feest mee te vieren. In de H.-Josephkerk (Aalberseplein 2 te Gouda), vernoemd naar deze heilige, wordt om 19.30 uur een eucharistieviering gehouden.

Sint Jan de Doper parochie