Stille Zaterdag


Stille Zaterdag
Datum30-03-2024
Locatie
Aanvang22.00 uur
Aanmelden Vrije inloop

Op Stille Zaterdag rust de wereld in afwachting van de verrijzenis. Het is een dag van ingetogenheid, reflectie en bezinning, waarin we de stilte omarmen en de betekenis van Christus’ offer overdenken. Laten we stilstaan bij het mysterie van de dood en de hoop die voortkomt uit de belofte van Jezus’ verrijzenis.

Op deze dag herdenken we de tijd dat Christus in het graf lag, zijn discipelen in rouw achterlatend. Het is een periode van verwachting, waarin we ons voorbereiden op de vreugde van Pasen, wetende dat de duisternis uiteindelijk zal wijken voor het licht van de opstanding.

Mogen we vandaag, maar ook in alle andere stille momenten, de aanwezigheid van God ervaren en de kracht vinden om de weg van het geloof te blijven volgen. Laten we samen uitkijken naar het moment waarop de stilte doorbroken wordt door de jubelende klanken van de Zijn verrijzenis.

Paaswake

Zie hieronder een overzicht waar u vandaag kunt aansluiten bij de Paaswake:

  • 19.00 uur Paaswake bij de H.H.-Petrus & Pauluskerk in Reeuwijk: pastor Kuipers
  • 21.00 uur Paaswake bij de H.-Josephkerk in Gouda, voorganger: pastoor Van Klaveren
  • 21.00 uur Paaswake bij de H.-Joannes de Doperkerk in Boskoop, voorganger: pater Peelen
  • 21.00 uur Paaswake bij de H.-Bartholomeuskerk in Schoonhoven, voorganger: pater Hoogland
Sint Jan de Doper parochie