Jezus zegt: "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets."

Johannes 11,5

Welkom

Door God en mens bewogen

We ontmoeten je graag in één van onze kerken. Elke zondag komen we bijelkaar om gevoed te worden in ons geloof. Op deze website zie je waar we in geloven, wat we doen (ook buiten de zondagen) en hoe we mensen helpen aan de rand van de samenleving.

icon

Waar we in geloven

God heeft ons beloofd dat als we naar Zijn stem luisteren en doen wat Hij ons vraagt we gelukkig zullen zijn hier op aarde en in de Hemel. God roept ons op dienstbaar te zijn aan Hem en elkaar, rentmeester over Zijn schepping en beschermers te zijn van alles wat zwak is. Hierin zijn Jezus Christus, Maria, en de heiligen onze voorbeelden, waarbij Jezus de meest belangrijke plaats in neemt. We geloven dat Jezus de mensgeworden God is die onze zonden vergeeft en ons leidt naar het Eeuwig leven.

icon

Wat we doen

Katholiek zijn is in- en uitademen. We ontvangen de liefde van God om deze weer door te geven aan de mensen om ons heen. Dichtbij en veraf. Zo ontvangen we Zijn liefde tijdens de Eucharistieviering, het bidden, het lezen van de Bijbel en de ontmoeting met de mensen die God ons gegeven heeft. We geven de liefde door door anderen te helpen.

icon

Hoe we helpen

We helpen anderen door geloofsondericht, ondersteuning aan de voedselbank, financiële steun bij acute financiele nood, bezoek bij ziekte of eenzaamheid, etc. We helpen mensen uit compassie. Niet door boven de ander te staan, maar juist door door je knieën te gaan en van mens tot mens er voor de ander te zijn.