Locatieraad St Johannes' Onthoofding

Leden locatieraad

Voorzitter:

Han Blonk

Telefoon: 0182-600072

E-mail:    han.blonk@planet.nl

(Lid parochiebestuur, catechese)

Locatiesecretaris:

Han Blonk (a.i.)

Telefoon: 0182-600072

E-mail:    moordrecht@sintjandd.nl

Penningmeester:

Leo van Meegersen

E-mail: leovanmeegersen@scarlet.nl  

(coordinator vieringenrooster)

 Algemeen Lid:

Cor Segers

Telefoon: 0182-374180

E-mail:    cordinysegers@kpnplanet.nl

(Gebouwbeheer)

Algemeen Lid:

Frans Breedveld

E-mail: ledenmoordrecht@sintjandd.nl  

(Ledenadministratie)

E-mail: redactiemoordrecht@sintjandd.nl

(Communicatie)

Algemeen lid:

Hans Kors

Telefoon: 0182-372894

E-mail:    hanskors@tele2.nl

(Diaconie)

Algemeen Lid:

Joke Steenbergen 

E-mail: jokesteenbergen2012@gmail.com

(Liturgie)

Algemeen lid:

Merel Menken

E-mail: mphmenken@kpnmail.nl  

(catechese / lectoren / gebedsleidster)