Vrijwilligersmiddag 15 september

Afgelopen vrijwilligersavond bleek dat het voor sommige van onze vrijwilligers steeds bezwaarlijker is om ’s avonds op stap te gaan. Daarom heeft de locatieraad besloten om de avond te verplaatsen naar een middag. Omdat dit jaar er in verband met de feestelijkheden rond 25 priesterfeest van pastoor Van Klaveren er geen Antoniusdag zal zijn, zal de eerste vrijwilligersmiddag zijn op zaterdag 15 september aanstaande. Dat betekent dat we dit jaar op deze middag ook de Antoniusspelden zullen uitreiken.
Als u aan deze vrijwilligersdag wilt deelnemen wordt u verzocht om u uiterlijk 10 september aan te melden via het locatiesecretariaat. gouda@sintjandd.nl of tel. 0182-523801

Antoniusspelden

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen worden de Antoniusspelden op 15 september uitgereikt.
Indien u iemand wilt voordragen kan dat bij de locatieraad via locatieraadgouda@sintjandd.nl.
Richtlijnen voor toekenning van een Antoniusspeld zijn:

  • Als vrijwilliger minimaal 20 jaar actief zijn voor onze geloofsgemeenschap met een bijzondere staat van dienst;
  • Als vrijwilliger minimaal 40 jaar actief zijn in onze geloofsgemeenschap.