Geloofsgemeenschap Sint Willibrordus

Adres: Overtocht 20 2411 BV • Bodegraven • tel: 0172612255 • http://www.sintjandd.nl/bodegraven

 

Welkom

Welkom op de pagina van de geloofsgemeenschap St.-Willibrordus in Bodegraven, onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper. Wij zijn een inspirerende geloofsgemeenschap, waar alle ruimte is voor uw geloofsbeleving. 

 

Contact geloofsgemeenschap

Wilt u meer weten over onze geloofsgemeenschap, neemt u dan contact op met het secretariaat van Bodegraven dat is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, tel. 0172-612255, of per e-mail:bodegraven@sintjandd.nl. Het adres van het secretariaat is Overtocht 20, 2411 BV, Bodegraven. Met al uw vragen, mededelingen en verzoeken op pastoraal gebied kunt u bij het secretariaat terecht. Tijdens de openingstijden bent u welkom voor het opgeven van gebedsintenties, een gesprek of een kopje koffie.

 

Contact 'De Doortocht'

Regelmatig vinden activiteiten van onze geloofsgemeenschap plaats in de Doortocht. De Doortocht vindt u achter de kerk, en heeft het adres: Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven. Het telefoonnummer is 0172-612293, e-mail: doortocht@kpnmail.nl.

 

Vieringen

De vieringen in de St.Willibrorduskerk zijn standaard op zaterdagavond om 19.00 uur, en op zondagochtend om 11.00 uur. Iedere vrijdagochtend is er om 09.00 uur een viering met aansluitend koffiedrinken. Elke derde woensdag van de maand is er om 14.00 uur een viering in Rijngaarde. In de maanden mei, juni, juli en augustus vervallen deze vieringen. Elke eerste donderdag van de maand is er om 14.15 uur een viering in Vijverhof. In de maand juli zijn hier geen vieringen. Het complete schema van alle vieringen in de parochie vindt u als u hier klikt.

 

Gebedsintenties 

Voor het opgeven van gebedsintenties kunt u dagelijks tijdens openingsuren terecht op het secretariaat in Bodegraven. U kunt ook altijd een envelop met daarin de datum en de naam van zowel degene die opgeeft als degene voor wie het gebed gevraagd wordt in de brievenbus van de pastorie achterlaten. De kosten bedragen 8 euro per intentie.

 

Tarieven geloofsgemeenschap per 1-1-2018

De tarieven van de geloofsgemeenschap St.Willibrordus zijn in 2018 gewijzigd ten opzichte van 2017. Voor het totaaloverzicht van de tarieven per 1-1-2018: klik hier.