Hulp bij geestelijke nood

In geval van geestelijke nood kunt u contact opnemen met de pastor van dienst. Dit is een priester, diaken of pastoraal werker die u bij kan staan in moeilijke tijden en desgewenst kan doorverwijzen naar professionele instanties. U mag dit gesprek anoniem voeren.

Telefoon: 0182 639586