Kinderen en Gezinnen

In onze parochie is er van alles te doen voor alleen kinderen en voor het hele gezin!  

Kinderkerk

Speciaal voor ouders met jonge kinderen is er in onze geloofsgemeenschap H. Willibrordus de Kinderkerk. Samen met hun (groot-)ouders en broertjes / zusjes kunnen de kinderen in een eenvoudige viering kennis maken met Bijbelverhalen en gebruiken in de kerk. Omdat de viering altijd op dezelfde manier is opgebouwd, raken de kinderen al snel vertrouwd. 

We willen jullie van harte uitnodigen voor deze Kinderkerk-vieringen. De vieringen vinden plaats in de H. Willibrorduskerk, Overtocht 20 te Bodegraven, 
op de tweede zondag van de maand en op Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag. We beginnen om 9.30 uur en het duurt tot ongeveer 10.00 uur.

Wees welkom om een keer mee te vieren!

Kinderwoorddienst

Naast de gezinsvieringen en familievieringen hebben een aantal gemeenschappen in onze parochie een traditie met het aanbieden van een kinderwoorddienst tijdens de liturgie op de zondagmorgen.

Willibrorduskerk, Bodegraven: iedere zondag om 11.00 uur en met familievieringen.

Joannes de Doperkerk, Boskoop: alleen met familievieringen, meestal op zondag 9.00 uur.

Josephkerk, Gouda: alleen met familievieringen, zondag om 11.00 uur.

Johannes' Onthoofdingkerk, Moordrecht: incidenteel op zondag 9.00 uur. Houdt de aankondiging in de gaten.

H.H. Petrus en Pauluskerk, Reeuwijk: iedere zondag om 9.00 uur tijdens de Advent en in de Veertigdagentijd.

Victorkerk, Waddinxveen: alleen met familievieringen, zondag om 11.00 uur..

Familievieringen

Een viering voor alle leeftijden. 

Aan alle leeftijden wordt gedacht, dus ook aan de kinderen. Zij hebben een bijdrage aan de viering en er is kinderwoorddienst.

 
 
 
Familieviering - in een  parochiekern
In de verschillende kernen zijn er vieringen, die al jaren speciaal met gezinnen worden gevierd. Deze traditie zetten we graag voort: 
Kerst, Palmzondag en Pasen, maar ook bijvoorbeeld Oogstdankdag, Maria Lichtmis, Carnavalsmis en vieringen met de Scouting.
 
 
Gezinsdag – parochiebreed 
Inmiddels ook een traditie aan het worden: de gezinsdag.
Deze vieringen zijn speciaal geschikt voor de gezinnen in onze parochie.  
Na de viering worden er ook nog diverse activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd.
 
27 nov. 2016  Gouda, Josephkerk
19 mrt. 2017  locatie nog onbekend
 
* Nieuw *   Bijzondere Familievieringen – parochiebreed. * Nieuw*
Voor de bijzondere Familieviering nodigen wij iedereen uit; 
speciale uitnodiging aan alle gezinnen van de hele Sint Jan de Doper-parochie!
 
Het beloven verrassende vieringen te worden!
18 sept. 2016  9.00 uur Moordrecht               God of geld?
2 okt. 2016 11.00 uur Gouda, Josephkerk  Dierenzegen
23 okt. 2016 11.00 uur Gouda, Josephkerk  Aansluitend Kisi musical
21 mei 2017 11.00 uur Bodegraven         Mariaviering
25 jun. 2017 10.00 uur Boskoop          Sint Jan de Doperdag