Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Kinderen en Gezinnen

In onze parochie is er van alles te doen voor alleen kinderen en voor het hele gezin!  

Kinderkerk

Speciaal voor ouders met jonge kinderen is er in onze geloofsgemeenschap H. Willibrordus de Kinderkerk. Samen met hun (groot-)ouders en broertjes / zusjes kunnen de kinderen in een eenvoudige viering kennis maken met Bijbelverhalen en gebruiken in de kerk. Omdat de viering altijd op dezelfde manier is opgebouwd, raken de kinderen al snel vertrouwd. 

We willen jullie van harte uitnodigen voor deze Kinderkerk-vieringen. De vieringen vinden plaats in de H. Willibrorduskerk, Overtocht 20 te Bodegraven, 
op de tweede zondag van de maand en op Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag. We beginnen om 9.30 uur en het duurt tot ongeveer 10.00 uur.

Wees welkom om een keer mee te vieren!

Kinderwoorddienst

Naast de gezinsvieringen en familievieringen hebben een aantal gemeenschappen in onze parochie een traditie met het aanbieden van een kinderwoorddienst tijdens de liturgie op de zondagmorgen.

Willibrorduskerk, Bodegraven: iedere zondag om 11.00 uur als er eucharistieviering is en met familievieringen.

Joannes de Doperkerk, Boskoop: alleen met familievieringen, meestal op zondag 9.00 uur.

Josephkerk, Gouda: checkt u hiervoor het vieringenrooster op de website en de Voorloper.

Johannes' Onthoofdingkerk, Moordrecht: incidenteel op zondag 9.00 uur. Houdt de aankondiging in de gaten.

H.H. Petrus en Pauluskerk, Reeuwijk: iedere zondag om 9.00 uur tijdens de Advent.

Victorkerk, Waddinxveen: alleen met familievieringen, zondag om 11.00 uur..

Familievieringen

Dit zijn vieringen voor alle leeftijden. 
Aan alle leeftijden wordt gedacht dus ook aan de kinderen. Zij hebben een bijdrage in de viering en er is kinderwoorddienst.
 
Familieviering - in de geloofsgemeesnchappen
In de verschillende geloofsgemeenschappen zijn er vieringen, die al jaren speciaal met gezinnen worden gevierd. Deze traditie zetten we graag voort: 
Kerst, Palmzondag en Pasen, maar ook bijvoorbeeld Oogstdankdag, Maria Lichtmis, Carnavalsmis en vieringen met de Scouting.
 
 
Gezinsdag – parochiebreed 
Inmiddels ook een traditie aan het worden: de gezinsdag.
Deze vieringen zijn speciaal geschikt voor de gezinnen in onze parochie.  
Na de viering worden er ook nog diverse activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd.
 
 
Via de nieuwsberichten wordt bekend gemaakt wanneer deze dagen worden georganiseerd.