Eucharistieviering speerpunt van het Leerhuis in oktober en november

Het Leerhuis gaat met ingang van dit najaar veranderen. Nog meer dan in andere jaren is het streven van pastoraal team en leerhuiswerkroep om het leerling-zijn centraal te stellen. Hierin volgen we het voorbeeld van Christus. Hij was het immers die  mannen en vrouwen opriep om zijn leerlingen te worden en samen met hem op weg te gaan.

En dat samen als leerlingen op weg zijn krijgt dit najaar en komend voorjaar vorm in drie blokken van vier bijeenkomsten. Telkens wordt tijdens de eerste bijeenkomst een  onderwerp geïntroduceerd. In de drie vervolgbijeenkomsten gaan we dan dieper op een belangrijk element in.

Het onderwerp van het eerst blok dit najaar is de Eucharistieviering. Gedurende vier tweewekelijkse bijeenkomsten willen we samen beleving en kennis van de Eucharistie opfrissen en verdiepen. Op de eerste avond, waarbij het gehele pastorale team ook aanwezig is, worden inhoud en betekenis van de Eucharistie  geschetst. Hierna volgen drie avonden over de onderdelen van een Eucharistieviering en hun betekenis, de persoonlijke beleving en de verschillende rollen en houding in de liturgie. Iedere avond vieren we gezamenlijk de Eucharistie.  

Het gaat in de kern om samen kennis verkrijgen, samen beleven en samen vieren en dienen.  Alle parochianen zijn hierbij van harte welkom. Wie in ieder geval verwacht worden, zijn de betrokkenen in de parochies bij de eucharistievieringen: zoals acolieten en misdienaars, lectoren, besturen van koren, kosters, leden van bloemengroepen, collectanten, leiders van kinderwoorddiensten etc. Zij kunnen eigenlijk geen néé zeggen tegen deze reeks van vier avonden, en worden zeker de eerste avond in grote getale verwacht! 

Komende maanden zullen de twee blokken voor komend voorjaar worden uitgewerkt.  In een volgend nummer van de Voorloper wordt u hier nader over geïnformeerd. Streven is om ook op andere momenten en plaatsen het samen kennis verkrijgen, samen beleven en samen vieren en dienen centraal te stellen. Een voorbeeld hiervan is de dag van de diaconie die begin oktober in Gouda plaats zal vinden.

De vier Leerhuisavonden over de Eucharistieviering zullen plaats vinden in de parochiezaal van de  H. Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop. De openingsavond is op 3 oktober. De vervolgavonden zijn op 17 oktober, 31 oktober en 14 november.  Mede omdat iedere avond ook de eucharistie gevierd zal worden, starten we een half uur eerder dan gebruikelijk, om 19.30 uur. De avonden worden uiterlijk om 22.00 uur afgesloten. Graag aanmelden via https://www.sintjandd.nl/h/aanmelden .

We hopen u  in grote getale als mede-leerlingen van Christus op 3 oktober te mogen ontmoeten!

 

Pastoraal team en Leerhuiswerkgroep 

Wat is het Leerhuis?

Het Leerhuis is een plek waar je samenkomt om: geloof te ontdekken, meer over geloof te leren, je eigen geloof te voeden en te verdiepen en elkaar daarin te ondersteunen. Zo houden we samen ons geloof levend.

Verdieping

Het Leerhuis biedt een variatie aan onderwerpen voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van waar jij staat in het geloof en op welke manier je je verder wilt verdiepen, kun je hieruit kiezen. Je krijgt niet alleen informatie, er vindt ook uitwisseling plaats tussen gesprekleider en deelnemers. Zo leer je niet alleen zelf meer over wat geloven voor jou betekent en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk; ook ontmoet je anderen die op dezelfde weg zijn als jij.

Waarom deelnemen?

Leven is groeien en groeien is leren.’ Als je graag wilt groeien als mens in de ogen van God, dan is er binnen de kerk veel te ontdekken. Je groeit in je eigen geloof door aan de hand van de bijbel en wat de traditie van de Kerk ons aanreikt, te ontdekken wat geloven betekent voor je eigen leven.

Wie, wat, waar en wanneer?

Het Parochie Leerhuis is bedoeld voor alle volwassenen van 18 t/m 99-plus.

het Leerhuis vind je in de parochiezaal van de Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop.

Woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

We vragen je om je per avond aan te melden, dat kan via https://www.sintjandd.nl/h/aanmelden

Om enigszins een beeld te hebben op hoeveel mensen wij kunnen rekenen vragen wij u zich per bijeenkomst aan te melden als u van plan bent te komen. Wij weten dan hoe we de tafels en stoelen neer gaan zetten, hoeveel kopjes koffie en thee er gezet moeten worden en evt. kopieën moeten worden gemaakt en of er voldoende aanmeldingen zijn om de bijeenkomst door te laten gaan.