Bisschop van Luyn opent reeks Leerhuisavonden over bezoekwerk

Alle parochianen van harte uitgenodigd

Nadat in oktober en november de Eucharistieviering centraal stond in het Leerhuis, is het begin 2019 de beurt aan het bezoekwerk. Onder de titel Vanuit Gods liefde omzien naar elkaar worden in februari en maart vier avonden verzorgd.  Voor deze avonden worden alle parochianen van harte uitgenodigd en in het bijzonder zij die als vrijwilliger in gesprek gaan met parochianen thuis of in tehuizen. Hierbij moet worden gedacht aan leden van de ziekenbezoekgroepen, ouderenbezoekgroepen, contactgroepen, leden van het diaconaal beraad, vrijwilligers bij vieringen in tehuizen, parochianen betrokken bij de terminale zorg, leden van de PCI-werkgroepen en alle andere vrijwilligers in onze parochie die vanuit Gods liefde naar anderen omzien.

Ondersteunend boekje met Bijbelteksten en gebeden

Iedere avond zullen we starten met enkele korte gebeden en Bijbelteksten die in het bezoekwerk ondersteunend kunnen zijn. Deze worden verzameld in een boekje dat aan het einde van de reeks beschikbaar komt.

 

Eerste avond ingeleid door bisschop Van Luyn

De eerste avond heeft als titel:  ‘Het omzien naar elkaar als christenen.’ We hebben een bijzondere inleider met Bisschop Van Luyn.  Ongetwijfeld roept de inleiding van de bisschop vragen op. Bovendien willen we ook andere vragen verzamelen die in de parochie leven  bij het bezoekwerk en het onderlinge gesprek.

 

Het voorlopige programma is als volgt:

                                                  Vanuit Gods liefde omzien naar elkaar

Datum

Thema

Inleider

Locatie en tijdstip

6 februari 2019

Het omzien naar elkaar als christenen

Bisschop van Luyn

Boskoop  19.30 uur

20 februari 2019

Nabijheid bij levensvragen

Gastspreker en Pastoor Van Klaveren

Boskoop  19.30 uur

13 maart 2019

De praktijk van het pastoraat in het verpleegtehuis

Diaken George Brink

Boskoop  19.30 uur

27 maart 2019

Slotavond: Omzien naar elkaar

Pastor Schuurmans en Melchior Kerklaan

Boskoop  19.30 uur

 

Praktische informatie

De avonden vinden plaats op de woensdagen 6 februari, 20 februari, 13 maart en 27 maart in de parochiezaal van de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop. Ze starten om 19.30 uur en de voorziene eindtijd is  21.30 uur.  Parochianen die in het bezit van een auto zijn, wordt gevraagd om indien mogelijk mede-parochianen op te halen die niet op eigen gelegenheid in Boskoop kunnen komen. 

U kunt zich aanmelden voor de avonden via leerhuis@sintjandd.nl  U kunt hier ook aangeven of u vervoer zoekt dan wel of u anderen in uw auto mee kunt nemen. We hopen  opnieuw een mooie reeks avonden met elkaar te beleven.

Pastoraal team en Leerhuiswerkgroep

Wat is het Leerhuis?

Het Leerhuis is een plek waar je samenkomt om: geloof te ontdekken, meer over geloof te leren, je eigen geloof te voeden en te verdiepen en elkaar daarin te ondersteunen. Zo houden we samen ons geloof levend.

Verdieping

Het Leerhuis biedt een variatie aan onderwerpen voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van waar jij staat in het geloof en op welke manier je je verder wilt verdiepen, kun je hieruit kiezen. Je krijgt niet alleen informatie, er vindt ook uitwisseling plaats tussen gesprekleider en deelnemers. Zo leer je niet alleen zelf meer over wat geloven voor jou betekent en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk; ook ontmoet je anderen die op dezelfde weg zijn als jij.

Waarom deelnemen?

Leven is groeien en groeien is leren.’ Als je graag wilt groeien als mens in de ogen van God, dan is er binnen de kerk veel te ontdekken. Je groeit in je eigen geloof door aan de hand van de bijbel en wat de traditie van de Kerk ons aanreikt, te ontdekken wat geloven betekent voor je eigen leven.

Wie, wat, waar en wanneer?

Het Parochie Leerhuis is bedoeld voor alle volwassenen van 18 t/m 99-plus.

het Leerhuis vind je in de parochiezaal van de Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop.

Woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

We vragen je om je per avond aan te melden, dat kan via https://www.sintjandd.nl/h/aanmelden

Om enigszins een beeld te hebben op hoeveel mensen wij kunnen rekenen vragen wij u zich per bijeenkomst aan te melden als u van plan bent te komen. Wij weten dan hoe we de tafels en stoelen neer gaan zetten, hoeveel kopjes koffie en thee er gezet moeten worden en evt. kopieën moeten worden gemaakt en of er voldoende aanmeldingen zijn om de bijeenkomst door te laten gaan.