Geloofsgemeenschap Sint Johannes' Onthoofding

Adres: Oosteinde 23, 2841 AA  Moordrecht 

Telefoo: 0630897561

Rekeningnummer: NL90RABO0343000911

Website: http://www.sintjandd.nl/moordrecht

 

Welkom bij de geloofsgemeenschap Johannes' Onthoofding

Onze geloofsgemeenschap vormt samen met de geloofsgemeenschappen in Gouda, Reeuwijk, Bodegraven, Boskoop, Waddinxveen en Zevenhuizen / Moerkapelle de parochie Sint Jan de Doper. Deze nieuwe parochie is ontstaan als gevolg van een fusieproces op 1 januari 2011.

Bij deze fusie is ervan uitgegaan dat de geloofsgemeenschappen, daar waar mogelijk, vitale gemeenschappen blijven met elk hun eigen identiteit. Daarnaast zal voor vele zaken en activiteiten samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen worden nagestreefd. Ook zal gewerkt worden aan het gevoel dat we één parochie zijn middels het organiseren van parochiebrede activiteiten. Zo is er één pastoraal team en één parochiebestuur waarin de locaties zijn vertegenwoordigd. Lokaal wordt onze geloofsgemeenschap aangestuurd door de locatieraad.

 

Samen met ruim 550 parochianen in Moordrecht en Gouderak ongeveer 80 vrijwilligers zijn wij de R.K. Kerk in Moordrecht en Gouderak.