Oprichting Gedachteniskoren

Aangemaakt op: vr 23 maart • Laatste update op: vr 23 maart • Bekeken: 253 keer.

Koren vervullen een niet te onderschatten rol in de uitvaartliturgie. Over de mogelijkheden om deze ondersteuning ook de komende jaren op niveau te houden heeft het pastoraal team met betrokkenen van gedachten gewisseld. Dit leidde tot de keuze om een nieuw gedachteniskoor op te zetten. Wilt u hier meer over horen? Kom dan op 16 april (20.00 uur Gouda) of 23 april (20.00 uur Boskoop) naar de informatiebijeenkomst. Klik hier en lees verder.....

Het plan voor een gedachteniskoor is ontstaan vanuit overleg met vertegenwoordigers van de koren. Doel is de muzikale ondersteuning de komende jaren op niveau te houden. De kwetsbaarheid van de koren neemt toe, al wisselt dit per gemeenschap. Het is verstandig om tijdig stappen te zetten om de komende jaren verzekerd te zijn van een mooie muzikale ondersteuning.

Een gedachteniskoor, waarbij iedereen welkom is, kan naast ondersteunen van de uitvaart ook op andere momenten een viering muzikaal ondersteunen, denk aan Goede Vrijdag, Allerzielen, Nieuwjaar.

Bent u nieuwsgierig, heeft u vragen? Komt u dan naar één van de twee informatiebijeenkomsten.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.