Roepingenzondag 22 april

Aangemaakt op: ma 16 april • Laatste update op: ma 16 april • Bekeken: 171 keer.

Zondag 22 april -vierde zondag in de paastijd- is het traditioneel “roepingenzondag”. Op deze zondag wordt aandacht besteed aan roepingen tot priesterschap en religieus leven. In dit Jaar van het Gebed willen we in het bijzonder om roepingen bidden. Aansluitend aan de avondmissen van zaterdag 21 april 19:00 uur zal er in de OLV Hemelvaartkerk in Gouda en in de Willibrorduskerk in Bodegraven een half uur Uitstelling van het Allerheiligste zijn en om roepingen worden gebeden. Roepingen zijn van groot belang! U bent dan ook van harte uitgenodigd om u bij dit gebedsmoment aan te sluiten.

Wat wil ik met mijn leven?
En wat wil God van mij?
Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de eerste keer? Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en word je bijzonder getrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en Zijn Kerk midden in de wereld van vandaag?Wil je daar in alle rust eens serieus over verder praten? Denk je over een leven als religieus(ze) in een gemeenschap? Wil je je graag gaan inzetten in jouw parochie, maar weet je (nog) niet hoe? Gaan je gedachten uitdrukkelijk uit naar het priesterschap of het diaconaat?

Kortom, schuif jij de echte vragen van jouw leven over je persoonlijke levenskeuze niet aan de kant en wil je er graag mee aan de slag?
De Kerk biedt allerlei vormen aan waarmee jij -op je eigen tempo- kunt ontdekken wat God van je vraagt. Ga gewoon eens langs bij de parochie of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek bij een priesteropleiding. De eerste stappen vragen moed. Laat je niet door mensen ontmoedigen, maar vertrouw op Gods leiding. Al voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar jou uit.

Almachtige God en Vader,

wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon,
die voor ons is mens geworden,

die het gezicht is van uw barmhartigheid.
Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde,

die geroepen is het Evangelie te verkondigen,

te bouwen aan een beschaving van liefde.

Wij bidden U:

geef ons priesters

om alle gedoopten te leiden

op de weg van uw barmhartigheid,

geef ons diakens

die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.

Help ons, die gedoopt zijn,

om samen te blijven getuigen van uw Naam

in woord en daad.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Mgr. J.H.J.van den Hende

meer informatie zie : www.huisvanderoepingen.nl

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.