Ontwikkelingen rond de privacywetgeving

Aangemaakt op: vr 20 april • Laatste update op: vr 20 april • Bekeken: 304 keer.

Per 25 mei 2018 komt er een uitbreiding op de Privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG. Dit is een wet vanuit de Europese Unie (EU). Wat betekent dit voor ons als geloofsgemeenschap en voor u als parochiaan? Klik en lees verder....

25 mei heeft iedere burger in de EU recht van inzage in gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor parochianen in een geloofsgemeenschap.

Welke gegevens hebben we van u als parochianen tot op heden geregistreerd staan? Uw naam, adres, woonplaats, telefoongegevens, emailadres, gegevens over de gezinssamenstelling, gegevens over de ontvangen sacramenten (doop, EH communie, vormsel, huwelijk) en of u – al dan niet digitaal – een Voorloper en een lokaal informatieblad ontvangt. Ook staan er in voorkomend geval vrijwilligersgegevens in. Dit alles op basis van een in het verleden door de parochiaan gedane opgaaf.

 

De bisdommen werken momenteel hard aan nieuwe systemen die enerzijds uw gegevens nog veiliger opslaan en anderzijds u de mogelijkheid tot inzage zullen gaan bieden. In het tweede kwartaal 2018 verschijnt onder anderen de MijnRKK-app, waarmee u via uw smartphone uw gegevens kunt inzien. We zullen u daarover verder informeren zodra er vanuit het Bisdom meer duidelijkheid is.

 

Met betrekking tot het communicatieaspect is het vanaf heden extra van belang dat bij het aanleveren van foto- of filmmateriaal voor de Voorloper/nieuwsbrieven/ website/Facebook altijd toestemming moet zijn gevraagd aan de geportretteerden of materiaal met hun afbeelding mag worden gebruikt – bij voorkeur schriftelijk, maar bijvoorbeeld bij evenementen is een duidelijke waarschuwing dat men moet aangeven dat men NIET gefotografeerd of gefilmd wil worden voldoende.

Deze informatie vindt u in aankomende Voorloper, nummer 2018-3. Meer informatie volgt in het volgende nummer van de Voorloper.

 

Het parochiebestuur

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.