Impressie leerhuisavond van 24 april

Aangemaakt op: wo 2 mei • Laatste update op: wo 2 mei • Bekeken: 168 keer.

Gerbert van Loenen sprak voor meer dan 30 aanwezigen over zijn boek Lof der onvolmaaktheid.

Hij besprak eerst de actuele situatie van de discussie van euthanasie en voltooid leven aan de hand van berichten in de pers en van documentaires op televisie.

Zelfbeschikking en kwaliteit van leven zijn bijna uitsluitend de enige waarden die daarin aan bod komen. En daarmee komen waarden als overgave, verbondenheid en solidariteit niet in beeld.

Ja, zegt Gerbert, we willen ook wel dat ieder zelf over zijn leven kan beschikken.  Maar voor het goede leven in een veilige samenleving is het ook nodig dat mensen oog hebben voor elkaars kwetsbaarheden, zich verbonden weten, solidair zijn. Uiteindelijk gaat het erom hoe mensen omgaan met ziekte en handicap. Hun antwoorden daarop zijn veelzijdig, veelzijdiger dan we nu in de media terugzien. Elk leven blijft de moeite waard, tijdens het leven en ook op het einde van het leven.

De aanwezigen gingen met Gerbert en met elkaar levendig in gesprek waarin ook de waarde van de geloofsovertuiging in de laatste levensfase belicht werd.

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.