Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Cursus Catechemunaat (Geloofsleerlingen) 2018-2019

Aangemaakt op: do 5 juli • Bekeken: 343 keer.Geloofsleerlingen

Dit najaar start weer de parochiƫle cursus voor volwassen geloofsleerlingen. Voor wie is dit bedoeld?

Het is bijzonder om te zien dat in onze tijd mensen geraakt worden door het Evangelie en Jezus Christus. Zelfs mensen die  niet gedoopt zijn en meestal niet kunnen terugvallen op een godsdienstige opvoeding thuis, ontdekken dat God een plaats in hun leven heeft gekregen. Dit is de eerste  groep, mensen die gedoopt en opgenomen willen worden in de katholieke kerk.

De tweede groep zijn gedoopte katholieken die door welke reden dan ook nog niet het sacrament van het vormsel hebben ontvangen.

De derde groep betreft mensen die in een andere kerkgenootschap gedoopt zijn, maar een grote  belangstelling aan de dag leggen voor de katholieke geloofstraditie. Zij ontvangen het sacrament van het vormsel en worden hierdoor opgenomen in de katholieke kerk. Het kan ook zijn dat men zich wil oriënteren op de katholieke kerk en dat een en ander nog niet duidelijk is. Geen probleem. U kunt zich gerust aanmelden.

De cursus is degelijk van opzet, het bestaat  uit 13 avonden (inclusief de terugkomavond)  en huiswerk.  Er is een werkboek voor de cursisten. Alles komt voorbij: de Bijbel, de tien geboden, de katholieke kerkelijke traditie, de geloofsbelijdenis, de zeven sacramenten en het kerkelijk jaar zoals dit in alle eeuwen vorm en inhoud heeft gekregen in de katholieke kerk. We werken toe naar het Pinksterfeest op 9 juni volgend jaar. Dit is  het feest waarin de doopleerlingen het sacrament van het doopsel en het vormsel ontvangen. Dit niet alleen: in deze viering zullen de geloofsleerlingen die nog niet gedoopt waren voor het eerst de heilige Communie ontvangen.

De cursusleider is diaken Leon Everts. Naast hem draagt een werkgroep met vier leden bij aan de cursus.

De eerste avond is op dinsdag 16 oktober, pastorie St. Victorkerk, Zuidkade 176 in Waddinxveen. Alle avonden zijn in deze pastorie. We beginnen om 20.00 uur. Op deze avond zal de cursus worden toegelicht met tevens de datums en opzet van de cursus.

Voor vragen, opmerkingen en aanmelding kunt u contact opnemen met diaken Leon Everts: diakeneverts@sintjandd.nl

Kent u iemand uit uw omgeving, familie of kennissenkring waarvan u weet dat hij of zij  belang-stelling hiervoor  heeft of zou hebben? Geef deze tekst dan door. Dank!

 

diaken Leon Everts

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.