De Dominicanen komen naar u toe deze zomer!

Aangemaakt op: di 17 juli • Laatste update op: di 17 juli • Bekeken: 262 keer.

Half augustus trekt een groep van zes jonge dominicanen van het oosten naar het westen dwars door Nederland. Ze lopen van 13 tot en met 18 augustus van Nijmegen naar Rotterdam en strijken ook neer in onze parochie.

Het is een pelgrimstocht die er op de eerste plaats voor is bedoeld om dankbaarheid te betonen aan alle dominicanen die sinds in het prille begin van de orde in dertiende eeuw tot op de dag van vandaag vorm geven en hebben gegeven aan de prediking in de lage landen en die de weg voor een nieuwe generatie dominicanen hebben bereid.

 

Daarnaast wordt het een tocht van gebed, verstilling én ontmoeting, waarbij vele mensen zijn uitgenodigd om een stukje mee te lopen en de dominicanen te ontmoeten. Tot slot zou het mooi zijn als deze pelgrimstocht een spirituele, maar zeker ook feestelijke onderstreping kan zijn van een nieuw begin van de dominicanen in Rotterdam waar deze groep een nieuwe religieuze gemeenschap zal beginnen.

 

Deze jonge dominicanen doen ook onze parochie aan! U bent van harte welkom hen te ontmoeten! In de Josephkerk, Aalberseplein te Gouda zal op vrijdagavond 17 augustus om 19.00 uur Vespers zijn en aansluitend is er een presentatie van de Dominicanen en kunt u hen ontmoeten. Ook is er koffie of thee. De vogende morgen 18 augustus is er om 8.30 uur een Eucharistieviering waarna zij hun weg vervolgen naar Rotterdam.

 

Wilt u een stukje meelopen of een viering bijwonen, kijk dan op de website van de dominicanen in Nederland voor het programma van dag tot dag: www.dominicanen.nl

 

Mailen kan ook naar pelgrimstocht@dominicanen.nl

 

De Orde van Dominicanen (de officiële naam is Orde der Predikers) is een kloosterorde die in de dertiende eeuw is gesticht door de Spaanse priester St. Dominicus. Wereldwijd zijn er zo’n zesduizend broeders, en vele tienduizenden zusters en leken bij de orde aangesloten. In Nederland zijn er nog vier dominicanenkloosters, in Berg en Dal, Zwolle, Huissen en Rotterdam.

  Josepkerk Gouda

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.