sacrament van de Ziekenzalving

Aangemaakt op: do 19 juli • Laatste update op: do 19 juli • Bekeken: 185 keer.

In onze parochie kennen we de jaarlijkse 'algemene ziekenzalving'. Een viering die gehouden wordt in de verschillende kerken van onze parochie dan wel in verschillende verzorgingstehuizen en waarin parochianen in de viering het Sacrament der Zieken ontvangen, zo mogelijk omringd door een aantal dierbaren.

U kunt er de komende tijd nog even over nadenken en/of met uw naasten spreken, maar mocht het ontvangen van de ziekenzalving voor u belangrijk zijn, dan raden wij u zéker aan om deel te nemen aan een van de gemeenschappelijke vieringen die in september en oktober zullen worden gehouden. Het sacrament van de zieken is niet bedoeld als een middel om de laatste uren/minuten gelovig te duiden, maar juist om de zieke kracht te geven in zijn/haar laatste levensfase. Anders dan vroeger toen de ziekenzalving op het laatste moment werd toegediend, kan dat dus reeds op een eerder moment in uw leven. De praktijk leert dat de ziekenzalving zichtbaar veel doet met de zieke. De priester die de ziekenzalving toedient, bidt voor en met de zieke. Hij legt hem/haar in stilte de handen op. Hij zalft zijn/haar voorhoofd en handen met heilige olie. Deelname aan de algemene ziekenzalving kan door u aan te melden bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap, per e-mail of telefonisch tijdens de openingstijden. Als pastoraal team proberen we er in onze Sint Jan de Doperparochie alles aan te doen om nabij te zijn aan de mensen. Ondanks het beperkte aantal ambtsdragers zorgen we dat er altijd een Pastor van Dienst is. Als een van de priesters dienst heeft kan in voorkomende situaties de ziekenzalving worden toegediend. Als een diaken dienst heeft kan de ziekenzegen worden gegeven. Wanneer de betrokkene in een ziekenhuis verblijft, dient u allereerst echter de ziekenhuispastor om bijstand te vragen. Ook deze kan dan een ziekenzegen geven. Als pastoraal team raden we u aan om niet tot het laatste moment te wachten met het vragen om de ziekenzalving. Het lukt niet altijd om dan op zeer korte termijn een priester beschikbaar te hebben. Als u tijdig contact opneemt om een afspraak te maken via ons Centraal Parochie Secretariaat e-mail: parochie@sintjandd.nl, dan is er binnen enkele dagen altijd wel een mogelijkheid. 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.