Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Maria ter Weghe

Aangemaakt op: ma 6 augustus • Bekeken: 325 keer.Bedevaart

18 oktober, Feest van Maria ter Weghe Haastrecht is een al sinds 1647 een bedevaartplaats ter ere van Maria ter Weghe. In dat jaar bracht een pater Jezuïet vanuit het Belgische plaatsje Foy een beeldje van Maria naar Haastrecht (zie www.barnabasparochie.nl) In de jaren erna vonden er in Haastrecht en omgeving verschil¬lende wonder¬lijke gene¬zin¬gen, gebedsverhoringen en bekeringen plaats, die werden toege¬schreven aan de voor¬spraak van Maria. Het beeldje gaat nog steeds, in een reiskoffertje, naar zieken toe. Maria wil zo nabij zijn.

Op donderdagavond 18 oktober 19.30 uur viert de parochie St.Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Er is dan een feestelijke Eucharistieviering met Mgr. J. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Voorafgaand wordt om 19.00 uur de rozenkrans gebeden.

Kinderen zijn speciaal welkom. Zij kunnen meelopen, meisjes als bruidjes, in de processie met Maria ter Weghe in hun midden. (Er is kinderwoorddienst).

 

Als u nu niet kunt komen op 18 oktober bent altijd welkom op een andere dag, ook met een groep. Wij ontvangen u graag en kunnen een bijdrage leveren als u een dagje uit gaat. Daarvoor kunt u contact opnemen via info@barnabasparochie.nl  

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.