Bidden om roepingen

Aangemaakt op: di 2 oktober • Laatste update op: di 2 oktober • Bekeken: 77 keer.

Hier kunt u het roepingengebed van de maand oktober lezen...……..

Oktober

Levende God,

die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt

en op ons wacht,

U die achter mijn woorden luistert

en in de stilte tot mij spreekt,

hoe ervaar ik dat U mij kent en roept ?

Hoe ontdek ik wat U van mij verlangt,

U die aan al mijn beelden en gedachten voorbij bent ?

Levende, liefhebbende God,

adem in mij

Sta op in mij.

Laat mij wat ik buiten mij zoek

vinden in mijzelf:

dat ik werk van uw handen ben,

onverwoestbaar van uw geliefde kind,

drager van uw beeld

en naar U toe geschapen.

Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij.

Maak mij zuiver van hart,

dat ik mij afstem op uw aanwezigheid,

dat ik mijzelf niet groter maak

en ook niet kleiner

dan ik ben in het licht van uw ogen.

Liefdevolle God,

die op ons wacht,

zegen mij en zegen allen

die uw roepstem proberen te onderscheiden,

dat wij naderen tot u

en ieder op onze eigen plaats en wijze

leven uit liefde voor uw liefde.

In de voetspoor van uw geliefde Zoon,

de levende in ons midden,

Jezus Christus, de Heer.

Amen.

 

Zr.Angela Holleboom OSC

abdis van de zusters Clarissen te Megen

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.