Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Bijeenkomst en pastorale brief seksueel misbruik

Aangemaakt op: di 9 oktober • Bekeken: 647 keer.Algemeen

Het pastoraal team spreekt zich uit over het seksueel misbruik in de kerk in een pastorale brief, die vanaf het weekend van 13-14 oktober ook achterin alle kerken zal klaarliggen. Op 22 november om 20.00 uur zal een bijeenkomst worden georganiseerd om met u over dit onderwerp in gesprek te gaan. Leest u verder...

 

Aan: parochianen parochie Sint Jan de Doper

Gouda, 9 oktober 2018

 

Beste medeparochianen,

In de afgelopen weken zijn er veel berichten in de pers gekomen over seksueel misbruik door priesters en anderen in ondermeer Pennsylvania. In de kranten van zaterdag 15 september kwamen ook berichten over de handelwijze van Nederlandse bisschoppen die zaken hebben toegedekt, waardoor het misbruik jarenlang kon doorgaan. Een en ander heeft ook alles over het seksuele misbruik in de Nederlandse Kerkprovincie weer opnieuw naar boven gebracht. 

De Nederlandse bisschoppen stellen in een gezamenlijke verklaring dat zij zich schamen voor het seksuele misbruik dat in Nederland heeft plaatsgevonden en in heel de kerk. In 2010 hebben zij aan de Commissie Deetman de opdracht gegeven om het seksuele misbruik, gepleegd door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in het tijdvak 1945-2010, in beeld te brengen. Tegelijk kwam er een meldpunt voor seksueel misbruik, een klachtencommissie en een compensatiecommissie om een genoegdoening vast te stellen. Ook werd een platform hulpverlening opgericht met de opdracht om slachtoffers van seksueel misbruik in contact te brengen met gespecialiseerde hulpverleners. Op 20 augustus 2018, na ruim 8 jaar, is er een eindverslag van het werk van de diverse commissies uitgebracht en waren alle klachten behandeld. Dit verslag is ook aan de Heilige Stoel gestuurd ter informatie. De bisschoppen stellen in hun brief dat het misbruik dat heeft plaatsgevonden helaas nooit meer ongedaan kan worden gemaakt. Zij roepen op om niet ontmoedigd te raken, maar schaamte en pijn om te zetten in toewijding tot preventie en herstel voor de slachtoffers.

In het weekeinde van 15/16 september hebben de bisschoppen gevraagd een gebedsintentie in de voorbeden op te nemen, waarin betreurd wordt dat seksueel misbruik door geestelijken en medewerkers van de Kerk heeft plaatsgevonden bij jonge mensen en waarin wordt opgeroepen om allen alert te zijn op het voorkomen van seksueel misbruik.

In zijn ‘Brief aan het volk van God over seksueel misbruik’ van 20 augustus 2018 schrijft paus Franciscus: “De pijn van de slachtoffers van seksueel misbruik en van hun families is ook onze pijn: wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden (Paulus in zijn 1e brief aan de gelovigen van Korinthe 12.26).” Met schaamte over wat heeft plaatsgevonden dringt de paus aan op maatregelen om hier en nu de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te verzekeren. De paus heeft bisschoppen wereldwijd opgeroepen voor een synode in het voorjaar 2019 over het seksueel misbruik en de  doofpotcultuur in de kerk.

Als pastoraal team willen wij nogmaals uitspreken hoezeer wij getroffen zijn door het seksueel misbruik en de slachtoffers daarvan. Dezen dragen de pijn jarenlang en soms hun hele leven met zich mee. In zijn preek van 2 september heeft pastoor Van Klaveren het seksueel misbruik heel duidelijk aan de orde gesteld en zijn afkeuring en zorg ondubbelzinnig uitgesproken. U kunt zijn preek op de website van de parochie lezen.

( https://www.sintjandd.nl/h/publicaties )

Samen met u willen en zullen we er alles aan doen om seksueel misbruik in onze parochie te voorkomen. Valt u iets op, meldt het ons dan. Laten wij daarnaast als parochie door onze activiteiten tonen dat onze kerk ook vele positieve kanten kent om zo de focus te verbreden.

Wij zijn altijd bereid tot een gesprek en nodigen ieder die daar behoefte aan heeft uit, contact met ons op te nemen. Verder nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 22 november,
om 20.00 uur in de Antoniuszaal naast de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda, om met u over dit onderwerp in gesprek te gaan.

 

Biddend dat de kerk en de wereld een plek zullen worden waar iedereen veilig is,
Tekenen wij met vriendelijke groet, 

 

Het Pastoraal Team van parochie Sint Jan de Doper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.