Werelddag voor de Armen

Aangemaakt op: wo 17 oktober • Laatste update op: wo 17 oktober • Bekeken: 114 keer.

paus Franciscus heeft de 33e zondag in het jaar van het kerkelijke liturgierooster vastgesteld voor de armen: de Werelddag van de Armen. In de hele wereld en ook in het bisdom Rotterdam zal dit weekend in het teken staan van solidariteit met de armen. In alle vieringen in het weekend van 17 en 18 november in onze parochie Sint Jan de Doper zal er een deurcollecte zijn voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI).

“Er was een verdrukte die riep: de Heer heeft hem antwoord gegeven” (psalm 34, 7). Zo opent de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen 2018. Paus Franciscus heeft deze dag ingesteld in het verlengde van het heilig jaar van de barmhartigheid. (2015). “God antwoordt de arme”, zegt de paus. En dat antwoord van God is een oproep aan degenen die in Hem geloven om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om nood te lenigen.

“De Werelddag van de Armen”, zo schrijft de paus, “wil een klein antwoord zijn, dat de Kerk over de hele wereld armen van elke soort en in elk land geeft, opdat zij niet denken dat hun roep niet gehoord wordt. Aan mensen in nood, naar hen luistert de Heer. Het is een teken van de bereidheid om te delen met degenen in nood, zodat die de actieve aanwezigheid ervaren van een broeder of een zuster.”

In alle vieringen in het weekend van 17 en 18 november zal er een deurcollecte zijn voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI). In elk van de zes geloofsgemeenschappen in onze parochie Sint Jan de Doper lenigt de Caritaswerkgroep de nood van armen en behoeftigen in de nabije omgeving. De leden van de Caritaswerkgroepen doen dat met grote toewijding, wijsheid en ervaring. Zij kennen de wereld van de armen in de plaatselijke setting. Natuurlijk zou het geweldig zijn als voor, door en met de zes Caritaswerkgroepen aanvullende activiteiten worden ontplooid in dit weekend van 17 en 18 november. In de liturgie van dit weekend zullen de leden van de Caritaswerkgroepen vertellen over hun toewijding voor armen en behoeftigen.

Uw financiële steun aan de Caritaswerkgroep van uw geloofsgemeenschap is een steun in de rug voor de armen in uw omgeving. In ons rijke land bestaat er armoede.

 

De boodschap van de Bisschop is te lezen via: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/boodschap-van-paus-franciscus-voor-de-werelddag-van-de-armen-2018

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.